Blog

Audyt na Amazon – jak przygotować firmę do wyzwań wysokiego sezonu?

Prowadzenie działalności na Amazon to prawdziwy cross-fit w świecie #ecommerce, ponieważ na sprzedaż składa się co najmniej kilkanaście podstawowych obszarów, o które trzeba zadbać na poziomie pozwalającym zarabiać. Sprzedawcy, którzy biorą udział w tej złożonej dyscyplinie powinni przeprowadzić audyt całego procesu sprzedaży przed zbliżającym się wysokim sezonem, czyli IV kwartałem roku. Dzisiejszym wpisem ruszamy z cyklem artykułów, które pozwolą zoptymalizować działanie konta sprzedażowego.
Audyt na Amazon – jak przygotować firmę do wyzwań wysokiego sezonu?
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu oraz realizacji ponad dwóch tysięcy audytów kont sprzedażowych w Gonito opracowaliśmy własną metodologię, która pozwala na zbadanie status quo i przygotowanie odpowiednich kroków do poprawy wydajności sprzedaży na marketplace.
O czym przeczytasz?
 1. Rodzaje audytów na Amazon
 2. Audyt konta na Amazon: zewnętrzny i wewnętrzny
 3. Szczególne audyty konta na Amazon – prowadzone według obszaru działań
 4. Co pozwalają ustalić wyniki audytu konta na Amazon?

1. Rodzaje audytów na Amazon

Audyty prowadzone na marketplace Amazon to złożony proces ekstrakcji danych i zjawisk zachodzących w kontach sprzedażowym i reklamowym, kartach produktowych, rankingach, silniku wyszukiwarki, kategoriach i subkategoriach, a następnie wyciągania wniosków i tworzenia:
 • reports – raportu o stanie faktycznym
 • action plans – planów działań
 • media plans – budżetowania mediów
 • sales plans – predykcji sprzedażowych
 

W Gonito zrealizowaliśmy ponad 2000 audytów kont sprzedażowych. Chcesz poprawić wyniki swojej sprzedaży na Amazon?

Wypełnij formularz i uzyskaj ofertę audytu konta.

Na definicję audytu na Amazon składa się kilka podstawowych rodzajów:
 • według typu:
  • zewnętrzny
  • wewnętrzny
 • według obszaru:
  • ogólny
  • zdrowia
  • contentu
  • reklamowy
  • logistyki
  • formalności
  • podatków
  • kadry
  • potencjału sprzedażowego
 

2. Audyt konta na Amazon: wewnętrzny i zewnętrzny

  Podział według typu na audyt zewnętrzny i wewnętrzny wynika z uwarunkowań, z którymi przychodzi spotkać się podczas realizacji.   Audyt zewnętrzny jest mniej dokładną metodą weryfikacji konta sprzedażowego, kart produktowych, marki, pozycjonowania, advertisingu, logistyki czy konkurencji – tak bezpośredniej, jak i pośredniej. Ogólność tego audytu wynika z braku możliwości poznania dokładnych danych pochodzących z raportów z kont sprzedażowych i konieczności opierania się na informacjach dostępnych w ogólnych źródłach:
 • samej platformy, jak witryna sklepu na Amazon, karty produktowe, Amazon Brand Store, A+ Content, Bestseller Ranks
 • płatnych narzędziach jak Helium10, Keepa, Amalyze czy JungleScout
  Audyt wewnętrzny stoi po drugiej stronie barykady, ponieważ pozwala na wyciągnięcie dużej ilości precyzyjnych danych pochodzących z konta sprzedawcy, a także innych historycznych źródeł, które posiada w firmie. Ograniczony jest zwykle do możliwości przeprowadzenia go na bazie własnych zasobów, co skutecznie wyklucza uzyskanie tego samego rodzaju wyników od swojej konkurencji. Należy jednak pamiętać, że zazwyczaj najwięcej danych do stworzenia planów działania pochodzi z własnego podwórka, a to już więcej niż połowa sukcesu w procesie optymalizacji sprzedaży.  

3. Szczególne audyty konta na Amazon – prowadzone według obszaru działań

  Najbardziej rozbudowaną gałęzią w kontekście prowadzenia weryfikacji działań na Amazon są audyty szczególne, które skupiają się na wąskim wycinku operacji pozwalając poznać perspektywę określonego obszaru.   Celem lepszego zobrazowania funkcji jakie pełnią audyty szczególne wystarczy podać pierwszy z brzegu przykład konta, które pomimo osiągania wysokich wyników sprzedażowych jest w fatalnym stanie zdrowia. Prędzej czy później przełoży się na blokadę środków, a w najgorszym wypadku – na blokadę samego konta. W takiej sytuacji audyt zdrowia konta pozwoliłby prawidłowo zdiagnozować płynące zagrożenia i im zapobiec.   Poniżej przedstawiona lista nie jest enumeratywnie zamknięta, lecz traktuje o najważniejszych obszarach, które warto przeanalizować na okoliczność usprawnienia procesu sprzedaży w krótkim i długim terminie.   Wyróżniamy następujące rodzaje audytów szczególnych:
 • ogólny – polega na pobieżnym audycie konta z punktu widzenia najważniejszych informacji w obszarach Seller Central, Case Log i Account Info
 • zdrowia – skupia się na weryfikacji “in minus” sekcji Account Health, Performance Notifications, Inventory, Return Rate, Case Log oraz Account Info
 • contentu – polega na weryfikacji poziomu zoptymalizowania opublikowanych treści pod kątem wyświetleń, SEO, konwersji, spójności i atrakcyjności marki oraz nasyceniu treści
 • reklamowy – analizuje obszar reklam płatnych w ujęciu struktury i typów prowadzonych kampanii, reklamowanych produktów, słów kluczowych i wyników liczbowych
 • logistyki – weryfikuje sposoby dostarczania towaru do klientów końcowych i magazynów zewnętrznych oraz metody ich optymalizacji czasowej i kosztowej
 • formalności – pozwala zweryfikować zarówno zgodność i ważność danych na koncie, jak i sprawdzić aktualność posiadanej dokumentacji, certyfikatów i pozwoleń na sprzedaż określonej gamy produktowej
 • podatków – polega na sprawdzeniu struktury rozliczania podatków względem wykorzystywanych metod logistyki
 • kadry – skupia się na weryfikacji potencjału posiadanych zasobów ludzkich do prowadzenia i rozszerzania sprzedaży, a także ewentualnej konieczności wykorzystywania podmiotów zewnętrznych
 • potencjału sprzedażowego – na podstawie danych na temat sprzedaży określonej grupy produktów na rynku docelowym oraz bazując na posiadanych zasobach pozwala na antycypację trendu sprzedażowego i niezbędnych wydatków
 

4. Co pozwalają ustalić wyniki audytu konta na Amazon?

  Bez względu na rodzaj i szczegółowość, każdy z przeprowadzanych audytów przynosi wyniki w co najmniej jednym z trzech obszarów:
 • stanu faktycznego – pozwalającym na ustalenie status quo na dzień sporządzania audytu
 • poprawy – przedstawiającym rekomendacje dotyczące poprawy błędów i wprowadzenia ulepszeń w procesie sprzedaży
 • szans sprzedażowych – ukazującym realny potencjał firmy, gamy produktowej i samego konta sprzedażowego na marketplace
  Na podstawie wyekstrahowanych danych liczbowych oraz wniosków pisemnych jesteśmy w stanie sporządzić wspomniane na początku reports, action plans, sales plans i media plans, a także zaplanować działania w celu optymalizacji procesu i zwiększenia sprzedaży na Amazon.   Skrupulatne przeprowadzenie każdego ze wskazanych audytów pozwoli nie tylko przygotować się do szczytu sprzedażowego w nadchodzącym IV kwartale, ale również zabezpieczy dotychczasową działalność przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z zwiększonego ruchu.   Chcesz poprawić wydajność swojej sprzedaży na marketplace? Nasi eksperci Ci w tym pomogą! Wypełnij formularz i umów się na audyt konta!
Damian Wiszowaty
CEO Gonito
Prawnik, znawca tematyki prawa własności intelektualnej i nowych technologii. CEO Gonito, oferującego kompleksową obsługę sprzedaży na zagranicznych marketplace'ach tj. Amazon, Kaufland.de, Cdiscount oraz eBay.