Blog

VAT OSS 2.0 – nadchodzą zmiany w ramach unijnego pakietu VAT in Digital Age

W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska zaproponowała usprawnienie unijnego systemu VAT, to jest pakiet „VAT in Digital Age”, który zwiastuje korzystne zmiany w systemie rozliczenia VAT dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Chociaż do tej pory Unia Europejska wprowadziła już harmonizację systemu podatkowego poprzez przyjęcie mechanizmu OSS, obecne regulacje wciąż wymagają usprawnień, których adresatami są miliony małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działania w świecie cyfrowym. W artykule przybliżymy czym jest pakiet ViDA i dlaczego warto czekać na zmiany legislacyjne w obszarze VAT OSS.
VAT OSS 2.0 – nadchodzą zmiany w ramach unijnego pakietu VAT in Digital Age

VAT in Digital Age – czym jest pakiet na który czekają MSP w całej Europie?

Mówiąc najprościej, VAT in Digital Age (czyli w często używanym skrócie – ViDA) to propozycja Komisji Europejskiej na zmianę regulacji prawnych dotyczących podatku VAT, która umożliwi krajom członkowskim UE wykorzystanie technologii w celu ulepszenia obecnego systemu VAT i lepszego zapobiegania oszustwom podatkowym.

Po wejściu w życie przepisów, co nastąpi stopniowo w latach 2024-2028, zajdą znaczące zmiany w sposobie rozliczania podatku VAT w krajach UE. W języku polskim pakiet ViDA oznacza „VAT w epoce cyfrowej”. To jedna z kluczowych regulacji w ramach unijnej strategii wprowadzenia Jednolitego Rynku Cyfrowego na najbliższe lata.

Jak obecnie działa pakiet e-commerce i jak się zmieni po wprowadzeniu ViDA

Firmy MŚP już teraz mogą z powodzeniem rozwijać sprzedaż transgraniczną, korzystając z ułatwień wprowadzonych na mocy pakietu e-commerce w 2021 roku, w tym m.in. rozliczania VAT ze sprzedaży transgranicznej na rzecz osób prywatnych bez konieczności rejestrowania się na potrzeby VAT we wszystkich państwach w których nabywany jest produkt (mechanizm VAT One Stop Shop – OSS).

Niestety, do dziś VAT One Stop Shop nie obejmuje jednak przedsiębiorców – podatników VAT – magazynujących towar w innym państwie członkowskim w celu odsprzedaży. Jest to powszechna praktyka rynkowa, w szczególności w sprzedaży e-commerce, mającą na celu skrócenie terminu dostawy oraz obniżania kosztów zamówień dostarczanych do zagranicznych konsumentów.

Korzystne zmiany mają jednak nadejść wraz z nowymi przepisami pakietu ViDA, znacząco wpływając na zniesienie barier w prowadzeniu transgranicznej sprzedaży przez polskie firmy, w tym MŚP. Naszym zdaniem warto znać je już dziś, dlatego przybliżamy proponowane przez Komisję Europejską przepisy dotyczące VAT OSS w sprzedaży cross-border prowadzonej wewnątrz Unii Europejskiej.
Pakiet ViDA objął trzy obszary usprawnień, które będą wprowadzane w życie stopniowo, tj.:

 • Wprowadzenie pojedynczej rejestracji do VAT dla całej UE (SVR – Single VAT Registration), w tym rozszerzenie systemu OSS,
 • Modernizacja zasad sprawozdawczości, czyli mechanizm DRR (Digital Reporting Requirements), który wprowadzi m.in. obowiązek rozliczania transakcji w czasie rzeczywistym poprzez e-faktury,
 • Nowe obowiązki dla platform cyfrowych, uszczelniające pobieranie podatku VAT, w tym m.in. rozszerzenie zakresu transakcji wymagających rozliczenia VAT przez platformy cyfrowe.

 • Jednolita rejestracja VAT dla sprzedaży w całej UE, czyli VAT OSS 2.0

  Wprowadzenie propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej jednolitej rejestracji VAT dla całej UE byłoby ogromnym krokiem na przód – wyobraź sobie, że możesz sprzedawać transgranicznie przez cyfrowe platformy sprzedaży lub własny sklep internetowy do wszystkich krajów UE, a produkty przechowywać w magazynach rozlokowanych w kilku krajach UE, bez konieczności rejestracji do VAT w każdym z tych krajów. Rejestracja odbywałaby się tylko przed jeden internetowy formularz w ojczystym języku i obejmowałaby wszystkie kraje członkowskie UE. Tak, takie rozwiązanie zaproponowała Komisja Europejska.

  Zgodnie z analizą przedstawioną przez Ecommerce Europe unijny przedsiębiorca musi złożyć średnio 13 dokumentów, aby ukończyć jedną procedurę rejestracji i składać rocznie do 60 formularzy w danym kraju (oczywiście jest to wartość uśredniona, a ilość dokumentacji różni się w każdym z krajów UE). Uzyskanie numeru VAT w niektórych krajach jest długotrwałe (może trwać nawet 100 dni), a koszty obsługi tego systemu dla jednego przedsiębiorcy na jeden kraj rejestracji są szacowane nawet na 8000 EUR.[1]

  Chociaż poczyniono ogromne postępy dzięki mechanizmowi VAT One Stop Shop (OSS), tzw. VAT OSS 1.0, obecny system rozliczania VAT ze sprzedaży transgranicznej nadal mógłby być o wiele bardziej przyjazny dla milionów małych i średnich przedsiębiorstw. Wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie jednolitej rejestracji na potrzeby rozliczania VAT skutecznie usunie jedną z najbardziej uciążliwych barier w handlu wewnątrzwspólnotowym i przyczyni się do wzmocnienia obecności polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku.

  Komisja Europejska zaproponowała w pakiecie ViDA rozszerzenie procedury VAT OSS, zwaną często VAT OSS 2.0., o:

 • budowę modułu transferowego do transgranicznego przemieszczania własnych zapasów w całej UE, który dotyczy przemieszczenia towarów do magazynów bez ich sprzedaży,
 • sprzedaż krajową B2C z hubów dystrybucyjnych,
 • sprzedaż na odległość towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków,
 • wprowadzenie unijnego zharmonizowanego mechanizmu odwrotnego obciążenia dla sprzedaży B2B na potrzeby rozliczania transakcji realizowanych przez sprzedawcę, który nie posiada rejestracji VAT w innym kraju UE, gdy nabywca taką rejestrację tam posiada,
 • W efekcie One Stop Shop 2.0 umożliwi przedsiębiorcom pojedynczą rejestrację VAT UE i rozliczanie podatku VAT za pośrednictwem jednego portalu w całym łańcuchu logistycznym na terenie Wspólnoty – od zaopatrzenia i rozmieszczenia zapasów po sprzedaż konsumentom końcowym. Zmiany w tym obszarze są planowane do wdrożenia od 1 stycznia 2025 roku.

  Jak ViDA może wpłynąć na ułatwienia dla firm MSP w handlu cross-border

  System VAT OSS 2.0 przyniósłby korzyści takie jak:

 • umożliwienie przedsiębiorstwom prowadzącym sprzedaż zdalną posiadanie jednej rejestracji VAT UE i zgłaszanie całego podatku VAT za pośrednictwem jednego cyfrowego portalu VAT w całym unijnym łańcuchu logistycznym – od zamówień i lokowania zapasów w zagranicznych magazynach po sprzedaż konsumentom,
 • przyczynienie się do przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT, oferując proste rozwiązanie zapewniające łatwe zgłaszanie i kontrolowanie wszystkich transgranicznych przepływów towarów w ramach jednego punktu kompleksowej obsługi,
 • pomoc przedsiębiorstwom – w szczególności małym przedsiębiorstwom, które są podstawą gospodarki UE – w uzyskaniu lepszego dostępu do handlu wewnątrzunijnego i zwiększeniu konkurencyjności w coraz bardziej zglobalizowanym i wielokanałowym środowisku detalicznym.

 • Rozszerzenie unijnego systemu punktów kompleksowej obsługi VAT na wszystkie transakcje przyniesie korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i konsumentom. Klienci będą mieli możliwość skorzystania z bardziej zróżnicowanego asortymentu dostępnego z różnych rynków unijnych, a dzięki temu z bardziej konkurencyjnych cen i lepszych doświadczeń zakupowych podczas zakupów online.

  Planujesz ekspansję na nowe rynki? Skontaktuj się z nami i zaufaj wieloletniemu doświadczeniu w skalowaniu sprzedaży na zagranicznych marketplaces!

  Napisz do nas i rozwiń swoją sprzedaż!
  Artykuł powstał w ramach cyklu #PartnerskiePiątki
  we współpracy z cross-border.pl.