Blog

Co powinniście wiedzieć o podatku VAT w Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii?

Kwestie podatku VAT na terenie Unii Europejskiej są zharmonizowane.
W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że Unia Europejska ustaliła „ramy”, w których władze krajów członkowskich mogą poruszać się w trakcie tworzenia regulacji obowiązujących podatek VAT. Przykładem tego są wysokość podstawowej stawki VAT, która w państwach członkowskich nie może być niższa niż 15% i kategorie produktów i usług, których dotyczą obniżone stawki VAT. Jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące podatku VAT w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, to zapraszamy do lektury!
Co powinniście wiedzieć o podatku VAT w Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii?

O czym przeczytasz?

1.VAT OSS 2.Podatek VAT w Niemczech 3. Podatek VAT we Francji 4. Podatek VAT w Wielkiej Brytanii 5. Podsumowanie  

1. VAT OSS

Pisząc o rejestracji VAT należy pokrótce wspomnieć o specjalnej procedurze VAT OSS (One-Stop-Shop), która weszła w życie tego samego dnia, co ww. limit. Umożliwia ona przedsiębiorcom na rozliczanie całej sprzedaży z transakcji B2C w poszczególnych krajach UE za pomocą jednej, zbiorczej deklaracji i pozwala uniknąć lokalnej rejestracji VAT. Trzeba jednak zaznaczyć, że VAT OSS nie odnosi się do magazynowania towarów. Sama procedura wymaga wcześniejszej rejestracji, której polscy przedsiębiorcy mogą dokonać w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

2. Podatek VAT w Niemczech

 

Mehrwertsteuer oraz Umsatzsteuer

W kontekście podatku VAT w Niemczech warto na wstępie wyróżnić dwa terminy, które Niemcy stosują często zamiennie – Mehrwertsteuer oraz Umsatzsteuer. Pierwszy z nich, Mehrwertsteuer, można przetłumaczyć jako podatek VAT i odnosi się on do wartości dodanej, nakładanej na produkty i usługi na różnych etapach produkcji i dystrybucji. Z kolei Umsatzsteuer to, w tłumaczeniu, podatek obrotowy, który obejmuje wszelkie podatki nałożone na produkty podczas produkcji, dystrybucji, czy konsumpcji, co uwzględnia, między innymi Mehrwersteuer oraz inne podatki obrotowe.

Steuernummer oraz Umsatzsteuer – Identifikationsnummer (USt-IdNr)

W temacie niemieckich terminów związanych z podatkami, należy także wspomnieć o niezbędnych do prawidłowych rozliczeń i prowadzenia działalności w Niemczech Steuernummer oraz Umsatzsteuer – Identifikationsnummer (USt-IdNr). Pierwszy z nich to odpowiednik polskiego numeru NIP, niezbędny do nawiązywania transakcji z niemieckimi kontrahentami oraz identyfikacji w tamtejszym urzędzie skarbowym. Z kolei Umsatzsteuer – Identifikationsnummer to odpowiednik polskiego VAT UE, potrzebny do nawiązywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, kiedy prowadzi się działalność na terenie Niemiec.  

Stawki podatku VAT w Niemczech

Podstawowy VAT w Niemczech wynosi 19% i obejmuje wszystkie towary i usługi, które nie podlegają pod stawki specjalne – obniżoną, wynoszącą 7%, lub stawkę zerową. Wspomniana 7% stawka obniżona podatku VAT dotyczy m. in.: – wybranych artykułów spożywczych i ich dostawy, np. mleka i produktów mlecznych – sprzętu medycznego dla osób niepełnosprawnych – e-booków, audiobooków, gazet i czasopism (z wyjątkiem takich, które zawierają treści szkodliwe dla nieletnich lub ponad 50% reklam) Zaznaczamy jednak, że są to jedynie przykłady, a całą listę produktów i usług dla obniżonych stawek VAT wprowadzonych w Niemczech znajdziecie w niemieckiej ustawie o podatku od obrotu – Umsatzsteuergesetz.

Rejestracja VAT w Niemczech

Zagraniczne firmy chcące zarejestrować się do VAT w Niemczech muszą przeprowadzić rejestrację w tamtejszym urzędzie skarbowym, którego wybór zależy od niecodziennego kryterium, a mianowicie od pierwszej litery w nazwie firmy:
  1. Dla liter od A do G, będzie to Urząd Skarbowy w Hameln.
  2. Dla liter od H do L, będzie to Urząd Skarbowy w Oranienburgu.
  3. Dla liter od M do R, będzie to Urząd Skarbowy w Cottbus.
  4. Dla liter od S do Ź, będzie to Urząd Skarbowy w Noerdlingen.
Sam proces rejestracji odbywa się w Niemczech korespondencyjnie i wymaga od przedsiębiorcy dostarczenia niezbędnych dokumentów, do których zaliczają się podpisane oryginalnie: Fragebogen (wniosek rejestracyjny) oraz list przewodni, a także kopie: dokumentu tożsamości oraz potwierdzeń posiadania konta bankowego i rejestracji VAT UE. Należy także dołączyć kopię aktu założycielskiego z tłumaczeniem zwykłym na język niemiecki oraz wpisu przedsiębiorstwa do rejestru firm, wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Jeżeli wszystko przebiegło prawidłowo, rejestracja VAT w Niemczech może zająć około 1-2 miesięcy.

Deklaracje VAT w Niemczech

W Niemczech deklaracje VAT należy składać w wymiarze miesięcznym, kwartalnym lub rocznym, z których domyślną jest deklaracja miesięczna. Deklaracja kwartalna jest dostępna dla firm, które nie przekroczyły 7 500 Euro zobowiązania podatkowego VAT w poprzednim roku kalendarzowym. Z kolei termin na złożenie deklaracji w Niemczech przypada 10. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po okresie rozliczeniowym, dla deklaracji miesięcznych i kwartalnych, oraz 31 lipca dla deklaracji rocznych.

3. Podatek VAT we Francji

Francja jest pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono podatek VAT, a obowiązuje on od 1954 roku i jest znany jako taxe sur la valeur ajoutée.    

Stawki podatku VAT we Francji

Podstawowa stawka VAT wynosi we Francji 20%. Oprócz niej, obowiązują także dwie stawki obniżone, jedna stawka super-obniżona, a także stawka zerowa. W tym miejscu zaznaczmy, że termin super-obniżona stawka podatku VAT odnosi się do stawki, która wynosi mniej niż 5%. Jakie produkty i usługi podlegają pod wybrane stawki? – 10%: nieprzetworzone produkty rolnicze, mieszkania socjalne, drewno opałowe, – 5,5%: produkty żywnościowe, książki, energia elektryczna, – 2,1%: leki objęte refundacją państwową, sprzedaż żywych zwierząt rzeźnych, niektóre publikacje prasowe, – 0%: transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy (oprócz transportu drogowego i wodnego śródlądowego. Pełny opis produktów i usług, które kwalifikują się do wybranych stawek VAT znajdziecie w artykule 278 Code Général des Impôts.

Rejestracja VAT we Francji

Chcąc uzyskać francuski numer VAT, przedsiębiorcy muszą zarejestrować się online w tamtejszym urzędzie skarbowym, czyli Direction des Résidents à l’Etranger et des Services Généraux. W tym celu przedsiębiorca musi dostarczyć do urzędu oryginalnie podpisany wniosek rejestracyjny, kopię aktu założycielskiego lub umowy spółki, wraz z tłumaczeniem zwykłym na język francuski, oraz potwierdzenie wpisu do rejestru firm, wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Oprócz tego, niezbędne są kopie dokumentu tożsamości, potwierdzenia posiadania konta bankowego oraz rejestracji do VAT UE. Warto dodać, że do rejestracji VAT we Francji, dla firm spoza UE, niezbędna jest reprezentacja fiskalna. W przypadku prawidłowo przeprowadzonego procesu, rejestracja VAT we Francji może zająć, podobnie jak w Niemczech, około 1-2 miesięcy.

Deklaracje VAT we Francji

Po rejestracji do francuskiego VAT, podatnik ma obowiązek składania deklaracji podatkowych w tym kraju. Te można składać w wymiarze miesięcznym lub kwartalnym do 19. dnia miesiąca następującego po wybranym okresie. Warto jednak zaznaczyć, że kwartalne deklaracje są przeznaczone jedynie dla firm, których należności podatkowe VAT w poprzednich 4 kwartałach nie przekroczyły 4 000 Euro. Z kolei roczna deklaracja VAT we Francji nie jest wymagana. Ponadto, podatek VAT we Francji powinien być opłacany przy pomocy polecenia zapłaty. W przeciwnym razie, płatnik podatku VAT może zostać ukarany grzywną.

4. Podatek VAT w Wielkiej Brytanii

Rejestracja VAT w Zjednoczonym Królestwie jest wymagana w okolicznościach zbliżonych do tych, które zostały opisane przy rejestracji w Niemczech lub Francji, tj. import i eksport towarów, magazynowanie dóbr na terenie UK czy organizowanie wydarzeń. Ponadto występują jeszcze dwa przypadki wymagające deklaracji VAT w UK, które warto podkreślić. Pierwszym z nich jest przekroczenie 70 000 funtów brytyjskich w przypadku sprzedaży towarów i usług do nabywców z UK. Z racji Brexitu, w tym państwie nie obowiązuje wcześniej wspomniany limit sprzedaży WSTO. Z kolei drugą z sytuacji jest otrzymywanie przez podatników VAT na terenie UK usług, które są zgodne z zasadą odwrotnego obciążenia, co oznacza, że to nabywca bierze na siebie obowiązek rozliczenia podatku VAT.  

Stawki VAT w Wielkiej Brytanii

Zanim przejdziemy do opisu rejestracji VAT w Zjednoczonym Królestwie, wspomnijmy jeszcze o stawkach VAT. W Wielkiej Brytanii występują trzy: – 20% – podstawowa stawka VAT – 5% – dotyczy, m. in. fotelików samochodowych dla dzieci, ogrzewania do użytku domowego, – 0% – dotyczy, m. in. – wybranych towarów artykułów spożywczych oraz ubrań dla dzieci. Więcej informacji na temat produktów i usług objętych konkretnymi stawkami VAT w UK znajdziecie na stronie gov.uk.

Rejestracja VAT w Wielkiej Brytanii

Proces rejestracji VAT w Wielkiej Brytanii można śmiało określić jako problematyczny. Zanim jednak opiszemy perturbacje, na które może natknąć się przedsiębiorca, zaznaczmy, że sama rejestracja odbywa się elektronicznie poprzez rządowy serwis. Organem podatkowym, który odpowiada za rejestrację do VAT przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii jest brytyjski urząd skarbowy – Her Majesty Revenue & Customs (HMRC). Rejestrację VAT w UK rozpoczyna złożenie wniosku rejestracyjnego, do którego należy dołączyć szereg dokumentów, analogicznych do tych, które wymieniliśmy w przypadku rejestracji w Niemczech lub Francji. Jednak, tak jak zaznaczyliśmy wyżej, proces rejestracji może okazać się problematyczny i zdarza się, że trwa on nawet rok.

Problemy z rejestracją VAT w UK

Pierwszą z trudności jest wymaganie przez brytyjskich urzędników dodatkowych, trudnych do uzyskania, zaświadczeń i druków. Przykładem może być kontrakt z przewoźnikiem lub umowa nawiązania współpracy z platformą marketplace, które firmy często podpisują dopiero po rejestracji VAT. W przypadku, kiedy urzędnicy wymagają takich dokumentów, przedsiębiorca musi przesłać je pocztą, co może okazać się czasochłonne. Jeśli list lub przesyłką nie dotrą na czas lub nie dotrą wcale, proces rejestracji może zostać anulowany i będzie trzeba rozpocząć go od nowa. Kolejną z problematycznych kwestii podczas rejestracji VAT w UK może okazać się komunikacja. Przedsiębiorcy mogą kontaktować się z HMRC mailowo, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub infolinię. W przypadku poczty tradycyjnej, tak jak zaznaczyliśmy wyżej, listy mogą nie dotrzeć na czas, lub nie dotrzeć w ogóle. Przy zapytaniach mailowych może zdarzyć się, że urzędnicy nie udzielą odpowiedzi. Natomiast wysyłając pytanie poprzez formularz kontaktowy i otrzymując odpowiedź, nie mamy możliwości odpisania urzędnikowi, a jeżeli wyślemy kolejny formularz, istnieje mała szansa, że trafi on do tego samego urzędnika.

Deklaracje VAT w UK

W Wielkiej Brytanii, płatnicy VAT zazwyczaj składają deklaracje co trzy miesiące. Nie należy jednak mylić tego ze składaniem deklaracji kwartalnych, ponieważ okres rozliczeniowy w Zjednoczonym Królestwie rozpoczyna się dla płatnika po udanej rejestracji. Na złożenie deklaracji podatnicy mają miesiąc i siedem dni, licząc od końca okresu sprawozdawczego. Co więcej, w Wielkiej Brytanii deklaracje składa się elektronicznie w postaci MTD for VAT, brytyjskiego ekwiwalentu polskiego pliku JPK.

5. Podsumowanie

Rejestracja i uzyskanie numeru VAT to proces niezbędny do funkcjonowania przedsiębiorstwa na różnych rynkach Unii Europejskiej. Pozwala ona na właściwe rozliczanie podatku, znanego powszechnie, jako podatek od wartości dodanej. Trzeba jednak pamiętać, że sam proces rejestracji VAT różni się w zależności od kraju, podobnie jak zasady dotyczące składania deklaracji oraz rodzaje stawek vat, którymi należy opodatkowywać wybrane grupy produktów i usług. Dlatego też, przed wejściem na nowe rynki, istotnym krokiem jest dokonanie ich właściwej analizy, a także skonsultowanie się z ekspertem w branży podatków lub zlecenie rejestracji specjalistom, co w konsekwencji, pozwoli zaoszczędzić czas i uniknąć kar, które mogą wyniknąć z niepełnej znajomości przepisów.
Iza Makowska
Business Development Manager w Taxology
Wieloletnie doświadczenie z księgowymi i ekspertami VAT pozwala jej połączyć kwestie biznesowe z wymogami podatkowymi i usprawnić proces wejścia i rozwoju sprzedaży zagranicznej. Od ponad 15 lat pracuje nad rozwojem przedsiębiorstw a wiedzę o branży e-commerce zdobyła zarówno wspierając klientów Taxology, jak i wcześniej pracując bezpośrednio w firmach z tej branży.