Blog

Sprzedaż wysyłkowa z Polski do Wielkiej Brytanii po Brexicie

Od 1 stycznia 2021 Wielka Brytania nie jest uznawana za terytorium Unii Europejskiej na potrzeby rozliczeń VAT. Rodzi to wiele problemów związanych z rozliczeniami podatkowymi. Kiedy istnieje obowiązek rejestracji na VAT w 
UK? Kto jest odpowiedzialny za rozliczenie cła i podatku VAT od importu? W jakich sytuacjach platforma sprzedażowa rozlicza VAT za sprzedawcę? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące sprzedaży na rynku brytyjskim znajdziesz w poniższym artykule.
Sprzedaż wysyłkowa z Polski do Wielkiej Brytanii po Brexicie
O czym przeczytasz?  

Wysyłka towarów do Wielkiej Brytanii z terytorium Polski

 
1) Sprzedaż przez własny sklep internetowy
Jeżeli prowadzisz sprzedaż z własnego sklepu internetowego, możesz być zobowiązany do rejestracji VAT w Wielkiej Brytanii bez względu na realizowane obroty. Co do zasady, każda sprzedaż, która podlega opodatkowaniu w Wielkiej Brytanii, skutkuje bowiem obowiązkiem rejestracji na VAT i składaniem lokalnych deklaracji. Kiedy transakcja podlega opodatkowaniu VAT w UK? W pierwszej kolejności należy ustalić status nabywcy.
  • Jeżeli nabywca jest podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii, nie ma konieczności rejestrowania się tam na VAT.
  • Jeżeli klientem jest konsument (osoba prywatna), powinieneś ustalić jaka jest wartość transakcji. Masz bowiem obowiązek rozliczenia w deklaracji VAT transakcji o wartości równej lub niższej niż 135 GBP.
Transakcje o wartości przekraczającej 135 GBP i sprzedaż na rzecz podatników VAT w UK podlegają standardowej odprawie celnej, a należności celne rozliczane są przez importera (na ogół nabywcę towarów). Zatem w przypadku realizacji przesyłek wyłącznie o wartości przekraczającej 135 GBP, nie ma obowiązku rejestracji na VAT w Wielkiej Brytanii.
2) Sprzedaż realizowana poprzez platformy sprzedażowe
Od 1 stycznia 2021 rząd Wielkiej Brytanii nałożył dodatkowe obowiązki na firmy prowadzące platformy sprzedażowe (takie jak Amazon, czy eBay). Celem tych zmian było poprawienie ściągalności podatku VAT od zagranicznych sprzedawców. Jeżeli prowadzisz sprzedaż w UK poprzez platformy sprzedażowe (tzw. OMP – Online Market Places), w większości przypadków podatek VAT zostanie pobrany i odprowadzony do urzędu skarbowego przez OMP, który z kolei ma obowiązek rozliczenia VAT dla przesyłek spoza UK o wartości nieprzekraczającej 135 GBP. Z tego względu sprzedaż za pośrednictwem platform sprzedażowych nie skutkuje koniecznością rejestracji na VAT w Wielkiej Brytanii.

Pomożemy Ci dotrzeć z Twoją ofertą do konsumentów na 20 różnych rynkach

Dołącz do grona naszych klientów.

Limit 135 GBP dla wysyłek towarów do klientów z Wielkiej Brytanii

  W materiałach dotyczących opodatkowania VAT sprzedaży realizowanej do UK, często pojawia się odniesienie do limitu 135 GBP. Zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi na stronie Ministerstwa Finansów Wielkiej Brytanii, limit 135 GBP należy kalkulować według następujących zasad:
  • wartość transakcji należy interpretować jako cenę należną od klienta (wartość rynkową),
  • jeżeli klient nabywa kilka produktów – wartość transakcji należy określić dla całego zamówienia,
  • wartość transakcji nie obejmuje kosztów transportu i innych dodatkowych opłat (w tym także opłat celnych).
Przesyłki w ramach powyższego limitu korzystają także ze zwolnienia z cła w Wielkiej Brytanii.

Eksport – stosowanie stawki VAT 0% w Polsce

  W przypadku towarów wysyłanych do klientów w UK z Polski, należy pamiętać o obowiązkach wynikających z polskich przepisów podatkowych. W szczególności, na potrzeby stosowania stawki VAT 0% (jako eksport towarów) konieczne jest posiadanie potwierdzenia dokonania odprawy celnej (komunikat IE 599). Brak stosownej dokumentacji może skutkować naliczeniem podatku VAT zarówno w Polsce jak i UK. Nawet jeżeli nie posiadasz potwierdzenia odprawy celnej, możesz potencjalnie stosować stawkę VAT 0% dla eksportu towarów. Powinieneś posiadać jednak inne dowody potwierdzające jednoznacznie, że towary zostały dostarczone z Wielkiej Brytanii. Sugerujemy skonsultowanie tej kwestii z doradcą podatkowym.

Wysyłka towarów z terytorium Wielkiej Brytanii

  Korzystając z platform sprzedażowych, przedsiębiorcy często decydują się na model współpracy – fulfilment (np. Amazon FBA), w którym to platforma zajmuje się magazynowaniem, obsługą klienta oraz wysyłką paczek. Warto pamiętać, że magazynowanie towarów na terenie Wysp Brytyjskich wymaga rejestracji do VAT w lokalnym urzędzie. W przypadku towarów magazynowych na terytorium Wielkiej Brytanii, nie obowiązują bowiem limity wartości transakcji – każda sprzedaż podlega opodatkowaniu VAT. W deklaracjach podatkowych należy wykazać m.in. kwotę uzyskaną ze sprzedaży produktów magazynowanych w UK (w tym za pośrednictwem platform sprzedażowych) i ewentualne lokalne zakupy towarów.  Sama wysyłka towarów do magazynu w UK nie podlega jednak opodatkowaniu VAT w Polsce.

Platformy sprzedażowe – online Marketplaces (OMP)

  Brytyjskie przepisy podatkowe nakładają dodatkowe obowiązki na platformy sprzedażowe(OMP). W szczególności, OMP są zobowiązane do pobrania i wpłaty podatku VAT do HMRC – agencja rządowa HM Revenue & Customs – w przypadku sprzedaży realizowanej przez podmioty nieposiadające siedziby w UK. Jednocześnie, sprzedawca jest zobowiązany do wykazania na potrzeby VAT sprzedaży na rzecz OMP ze stawką 0% (pomimo, iż OMP nie nabywa wyrobów). Zgodnie z wyjaśnieniami opublikowanymi przez HRMC, powyższy schemat nie ma zastosowania w odniesieniu do transakcji B2B (dostaw realizowanych na rzecz podatników VAT w Wielkiej Brytanii). W rezultacie to sprzedawca będzie w tym przypadku zobowiązany do rozliczenia i wpłaty podatku do HMRC. Należy pamiętać, że bez względu na obowiązek rozliczania podatku przez OMP, sprzedawcy którzy magazynują towary w Wielkiej Brytanii będą w dalszym ciągu zobowiązani do rejestracji i rozliczania VAT w UK – m.in. z tytułu importu towarów, dostaw na rzecz OMP oraz sprzedaży B2B.

Co to jest numer EORI i kiedy jest potrzebny?

  Jeżeli wysyłasz towary do klientów poza terytorium Unii Europejskiej (np. Wielka Brytania lub Stany Zjednoczone) mogłeś spotkać się z sytuacją, gdzie firma transportowa wymagała od Ciebie podanie numeru EORI. Numer EORI będzie niezbędny do dokonania wywozu towarów z terytorium Unii Europejskiej lub przywozu towarów z terytorium „państw trzecich” np. Chin. Na terenie Unii Europejskiej wystarczające jest posiadanie jednego numeru EORI. Przykładowo, numer EORI nadany w Polsce może być wykorzystywany do dokonania odprawy celnej w Niemczech. Od 1 stycznia 2021 konieczne jest jednak posiadanie odrębnego numeru EORI w Wielkiej Brytanii. Zatem, jeżeli wysyłasz towary z Polski do magazynu Amazon w Wielkiej Brytanii, musisz uzyskać numer EORI zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii.

Chcesz rozpocząć sprzedać wysyłkową do klientów z Wielkiej Brytanii?

  Powyższe przepisy i obostrzenia mogą wydawać się skomplikowane. Jeśli zdecydujesz się na poszerzenie swojej działalności na terenie Wielkiej Brytanii, skontaktuj się ze specjalistami z firmy Taxology, którzy zajmą się wszystkimi formalnościami związanymi z podatkami, pomogą m.in. w rejestracji do VAT, sporządzaniu deklaracji VAT w UK, czy też w ułożeniu procesów księgowo-podatkowych. Taxology pomaga zarówno firmom jednoosobowym, jak i dużym e-commerce’om wejść na inne rynki UE.
Tomasz Połeć
Doradca podatkowy nr 12104, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy dla międzynarodowych kancelarii doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w doradztwie dla branży e-commerce – w szczególności w zakresie VAT. Jest współzałożycielem i członkiem zarządu firmy taxology.co, świadczącej usługi VAT Compliance w Europie dla branży e-commerce.