Blog

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta w Czechach i na Słowacji – co należy wiedzieć przed rozpoczęciem sprzedaży

Podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, tak w Czechach i na Słowacji obowiązują przepisy regulujące odpowiedzialność podmiotów wprowadzających na rynek opakowania, sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz baterie. W przypadku prowadzenia sprzedaży poprzez platformy e-commerce, firmy nie posiadające siedziby w Czechach lub na Słowacji również objęte są obowiązkową rejestracją. Na niezarejestrowanych sprzedawców może zostać nałożona kara finansowa (Czechy do 500 000 CZK, Słowacja 1200 – 120 000 €).
Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta w Czechach i na Słowacji – co należy wiedzieć przed rozpoczęciem sprzedaży

Rejestracja opakowań w Czechach i na Słowacji

Przed rozpoczęciem sprzedaży towarów w Czechach i na Słowacji należy zarejestrować swoje opakowania, oraz podpisać umowy z lokalnymi organizacjami odzysku.

W Czechach z obowiązku rejestracji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu opakowania w ilości, która nie przekracza 300 kg/rocznie i których roczny obrót nie przekracza 25.000.000,00 CZK. Przedsiębiorcy, którzy spełniają te warunki mogą jednak dobrowolnie się zarejestrować.

Na Słowacji przed rozpoczęciem planowanej sprzedaży, należy się zarejestrować oraz uzyskać wpis do narodowego rejestru opakowań. W przypadku firm, które nie mają swojej siedziby na Słowacji, wymagane jest wyznaczenie przedstawiciela w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Z reguły rejestracja opakowań trwa około 8-12 tygodni. Potwierdzenie rejestracji stanowi certyfikat wystawiany przez organizację odzysku opakowań.

Zarejestrowani przedsiębiorcy zobowiązani są do składania raportów wprowadzanych ilości opakowań na rynku czeskim i słowackim. Raporty dot. rynku czeskiego sprawiają przedsiębiorcom wiele trudności, ponieważ w porównaniu do rynku słowackiego są bardzo skomplikowane. Głównie z uwagi na dużą ilość kategorii przeznaczonych do raportowania opakowań.

W 2022 roku na Słowacji została wprowadzona jeszcze jedna kategoria produktów podlegająca rejestracji, tzw. non-packaging products. Do tej kategorii zaliczamy takie produkty, jak skrzynki z tworzyw sztucznych, książki, znaczki pocztowe, bibułki do papierosów, papier toaletowy. Dla tej grupy produktów wymagana jest osobna rejestracja oraz umowa z organizacją odzysku. Producenci wpisywani są do narodowego rejestru i otrzymują certyfikat potwierdzający spełnienie obowiązków.

Rejestracja sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii w Czechach i na Słowacji

Rejestracja w zakresie opakowań nie zawsze będzie wystarczająca – producenci wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie na rynkach czeskim i słowackim podlegają osobnym regulacjom. Obowiązek ten dotyczy również zagranicznych producentów, którzy sprzedają sprzęt bezpośrednio do użytkowników końcowych. W przypadku firm, które nie mają swojej siedziby na Słowacji, wymagane jest wyznaczenie przedstawiciela w ramach Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Przedstawicielem mogą być lokalne organizacje odzysku.

Rejestracja trwa od 8 do 12 tygodni, a jej potwierdzenie rejestracji stanowi certyfikat wystawiany przez organizację odzysku. Zarejestrowane podmioty są wpisywane do rejestrów narodowych.

Tak jak w przypadku opakowań, konieczne jest składanie raportów o ilościach sprzętu i baterii wprowadzonych na rynek. Kategorie sprzętu różnią się nieznacznie w poszczególnych organizacjach odzysku.

Visible fee dla sprzętu elektronicznego i elektrycznego

Zarówno w Czechach, jak i na Słowacji, istnieje obowiązek wskazywania na fakturach wysokości opłat recyclingowych uiszczonych za dany sprzęt. Dotyczy to wszystkich faktur, niezależnie od sposobu sprzedaży oraz tego, czy odbiorcą jest konsument, czy przedsiębiorca. Istnieje kilka sposobów wykazania tych opłat na fakturze, przy czym istotne jest, aby możliwe łatwe było ustalenie kwoty opłaty recyclingowej poniesionej dla każdego produktu.

Chcesz rozpocząć lub rozwinąć sprzedaż swoich produktów na marketplace’ach? Skontaktuj się z nami i zaufaj wieloletniemu doświadczeniu w skalowaniu sprzedaży na rynkach zagranicznych!

Napisz do nas i rozwiń swoją sprzedaż!
Artykuł powstał w ramach cyklu #PartnerskiePiątki
we współpracy z take-e-way GmbH.