Blog

Procedury VAT OSS Amazon – o czym powinieneś wiedzieć

VAT OSS Amazon - w tym artykule dowiesz się co zmieniło się w zakresie podatku oraz jakie ma to konsekwencje dla sprzedawców e-commerce, szczególnie na platformie sprzedażowej Amazon!
Procedury VAT OSS Amazon – o czym powinieneś wiedzieć
O czym przeczytasz?  

VAT OSS Amazon – wprowadzenie

  VAT-OSS (ang. One-Stop-Shop) wprowadzony został wraz z nowelizacją dyrektywy 2006/112/WE (dyrektywa VAT). Jego głównym zadaniem jest uproszczenie rozliczania podatku VAT z wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów przez internet do innych krajów Unii Europejskiej. Procedury VAT OSS zmieniają zasady rozliczania podatku VAT. Zmiana dotyczy wszystkich jednostek w łańcuchu dostaw e-handlu, czyli sprzedawców, serwisów sprzedażowych, operatorów pocztowych, kurierów, administracji celnej, a także podatkowej. Wprowadzenie VAT-OSS to przede wszystkim ułatwienie dla przedsiębiorców. Nie będą musieli oni już rejestrować się w każdym z krajów z osobna i składać wielu deklaracji VAT. Zagraniczny podatek VAT przestanie stanowić problem, a obciążenie administracyjne związane z globalnym rozwojem zostanie zminimalizowane. VAT-OSS to rozszerzenie działającego już systemu VAT-MOSS (ang. Mini-One-Stop-Shop), który dotyczy sprzedaży produktów cyfrowych. Jego założenia dla sprzedawców Amazon są bardzo istotne. Amazon jest najpopularniejszą platformą e-commerce na świecie i jedną z najpopularniejszych w Europie. Jej znaczenie stale rośnie. Miesięcznie Europejczycy generują ponad 900 mln wizyt, a aż 7 z 18 lokalnych marketplaces znajduje się w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Choć minęło zaledwie pół roku od wprowadzenia w życie VAT-OSS, pozytywne skutki nowelizacji są już mocno odczuwane przez przedsiębiorców nie tylko z Polski, ale i całej UE. Firmy, w tym sprzedawcy na Amazon, mogą w 100% skupić się na skalowaniu sprzedaży i doskonaleniu strategii zamiast na biurokracji.  

Czym jest WSTO?

  Od 1 lipca 2021 r. wraz z VAT OSS został wprowadzony nowy termin – WSTO, czyli Wewnątrzwspólnotowa Sprzedaż Towarów na Odległość. Nazwa ta zastępuję sprzedaż wysyłkową. Decydując się na skorzystanie z OSS, wszystkie sprzedaże WSTO należy deklarować w tej procedurze. Dotyczy to sprzedaży WSTO nie tylko z Polski, ale też ze wszystkich innych krajów członkowskich UE. Wszystkie WSTO będą rozliczane w jednym kraju identyfikacji. W praktyce jest to kraj siedziby firmy. Przy VAT-OSS nie rozlicza się sprzedaży krajowej – jest nadal rozliczana na zasadach ogólnych.  

Czym jest SOTI?

W praktyce, SOTI jest używane do identyfikacji kraju, w którym podatnik jest zarejestrowany w systemie VAT OSS i z którego korzysta do zgłaszania i opłacania podatku VAT związanych z transakcjami międzynarodowymi w Unii Europejskiej. Jest to szczególnie istotne w przypadku sprzedaży na odległość towarów importowanych.

VAT-OSS – główne założenia

  Główne założenia VAT OSS
  • Minimalizacja obciążenia administracyjnego dla podmiotów gospodarczych. Sprzedawcy z Polski będą składać tylko jedną deklarację do polskich organów podatkowych.
  • Brak konieczności rejestracji do VAT w wielu państwach UE.
  • Ułatwienie handlu transgranicznego.
  • Ujednolicenie progu VAT na terenie całej Unii Europejskiej. Zrównanie go do kwoty 10 000 EUR wartości sprzedaży w modelu B2C dokonanej we wszystkich krajach UE.
  • Na podstawie wprowadzonych przepisów internetowe serwisy sprzedażowe uznawane są za dostawcę i są zobowiązane do pobrania oraz zapłaty VAT.

 

System VAT-OSS Amazon – porównanie

 

Sprzedaż za pośrednictwem Amazon a VAT

  Przepisy dotyczące VAT OSS dotyczą każdego sprzedawcy prowadzącego sprzedaż online, który przekroczy roczny obrót w wysokości 10 000 EUR wypracowany łącznie na terenie wszystkich krajów UE. Jak wygląda kwestia w przypadku korzystania z różnych modeli sprzedaży Amazon? Podatek VAT i konieczność rejestracji zależne są od wybranego modelu sprzedaży.  

W ciągu 5 lat wprowadziliśmy ponad 300 marek własnych na Amazon. Obsługujemy portfolio ponad 3 milionów produktów.

Dołącz do grona naszych klientów.
 

VAT-OSS a Amazon FBM

  Wprowadzenie systemu VAT-OSS na Amazon jest sporym ułatwieniem dla tych, którzy prowadzą sprzedaż wysyłkową z własnych magazynów, czyli w modelu Fulfilment by Merchant. Sprzedawca nie jest zobligowany do rejestracji do czynności VAT w każdym kraju UE, w którym prowadzi sprzedaż. Rejestracja VAT powinna być dokonana tylko w kraju, z którego wysyłane są towary. W tym kraju składa się deklaracje VAT i dokonuje płatności w jednym urzędzie skarbowym. Wybrany przez przedsiębiorcę urząd skarbowy zajmie się wykonywaniem transferów podatku VAT na podstawie VAT-OSS w jego imieniu.  

VAT-OSS a Amazon FBA

  W przypadku sprzedaży w modelu Fulfilment by Amazon sprawa przedstawia się nieco inaczej. VAT-OSS nie bierze pod uwagę faktu magazynowania towarów w różnych krajach Unii Europejskiej. W związku z powyższym, należy podkreślić, że wybierając model FBA przedsiębiorca nie jest zwolniony z obowiązku rejestracji do VAT w innych krajach. Wybierając tę formę magazynowania towaru, podatek VAT nadal trzeba płacić do lokalnych organów podatkowych. Rejestracja do VAT-OSS zwalnia z wymogu rejestracji do VAT w państwach członkowskich UE, w których Amazon nie ma centrów logistycznych i tym samym nie magazynuje towarów.  

Sprzedaż przez Amazon a VAT – kluczowe zmiany dla sprzedawców

  W związku z wprowadzeniem VAT OSS Amazon musiał dostosować się do nowych przepisów. Pojawiło się kilka zmian na platformie. Przeczytaj więcej o modelach logistycznych na Amazon – FBA i FBM.  

Czy procedura VAT OSS jest obowiązkowa?

  Wprowadzone regulacje w ramach procedury VAT OSS nie są obligatoryjne. Przedsiębiorca może zdecydować, czy podatek VAT, zagraniczny rozliczany jest na jednej deklaracji, czy woli to robić w każdym z krajów UE z osobna. Warto pamiętać, że będąc sprzedawcą na Amazon, złożenie deklaracji o rejestrację do VAT OSS to nie koniec. Powinieneś bowiem dostosować ustawienia na koncie. Jeśli nie wprowadzisz zmian, Twoje konto może zostać zablokowane.   Prowadzisz sprzedaż na Amazon i chcesz wiedzieć więcej o procedurze VAT-OSS? Potrzebujesz pomocy we wprowadzeniu VAT-OSS na Amazon? Skontaktuj się z nami!  

Zmiany VAT OSS Amazon – co powinien wiedzieć sprzedawca

  Konieczność rejestracji i wdrożenia zmian na koncie to nie wszystko. W związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o rozliczaniu podatku VAT i sprzedaży na terenie krajów UE, sprzedawcy na Amazon są zobowiązani do podania ceny brutto towaru i osobno stawki VAT na listingach publikowanych na terenie państw członkowskich UE. To sprawia, że Amazon może pobrać odpowiedni VAT od klienta. Od 1 lipca 2021 r. sprzedawcy z UE, których roczne obroty przekraczają próg 10 000 EUR z całości sprzedaży międzynarodowej w ramach UE, są zobowiązani do naliczania podatku VAT. Podatek naliczany jest według obowiązującej stawki w kraju, do którego wysyłają swój towar. Dla towarów, których sprzedawca nie jest firmą zarejestrowaną w Unii Europejskiej, a jego towar znajduje się na terenie UE, Amazon odprowadza podatek VAT od sprzedaży towarów klientom w krajach UE oraz od sprzedaży międzynarodowej w ramach UE.  

Jak zarejestrować się do VAT-OSS?

  Procedura rejestracji do VAT OSS w państwach członkowskich Unii Europejskiej odbywa się poprzez lokalne portale OSS służące do rozliczeń i rejestracji. Należy uzupełnić formularz VIU-R. W Polsce udostępniono rządową stronę i formularz jest dostępny także w systemach do obsługi księgowości. Można złożyć go wyłącznie drogą elektroniczną. Konieczny jest podpis elektroniczny – nie ma możliwości wysyłki za pomocą profilu zaufanego. Dla sprzedawców posiadających siedzibę firmy w Polsce właściwym urzędem skarbowym do rejestracji VAT-OSS, składania deklaracji i zapłaty podatku VAT jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Uwaga! Jeśli nie posiadasz podpisu kwalifikowanego formularz VIU-R, może złożyć w Twoim imieniu pełnomocnik. W celu ustanowienia pełnomocnika w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście należy wypełnić pełnomocnictwo PPS-1. Dodatkowo należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nowe procedury związane z rozliczeniem VAT OSS mogą być sporym ułatwieniem dla przedsiębiorców, którzy chcą podbić europejskie rynki e-commerce. Procedury związane z podatkiem VAT na Amazon wydają Ci się skomplikowane? Zapraszamy do kontaktu! Specjaliści Gonito rozwieją wszelkie wątpliwości i pomogą w kompleksowym prowadzeniu konta Amazon.  
Ciekawostka:
Zgodnie z art. 28k ust. 4 i art. 22a ust. 3 ustawy o VAT przedsiębiorca może dokonać rejestracji do VAT OSS w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji, w związku z którą przekroczono limit 10 000 EUR.   Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz webinar z naszym ekspertem – Damianem Wiszowatym, CEO Gonito: