Blog

Obowiązki podatkowe, a korzystanie z modelu Amazon FBM

Sprzedawcy, dokonując ekspansji na kolejne rynki, często stawiają na platformy marketplace, a w szczególności giganta, jakim jest Amazon. Nic w tym dziwnego, jeżeli weźmiemy pod uwagę wyrobione przez nie marki, procedury, a także liczby użytkowników i transakcji, które generują.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że decydując się na sprzedaż za pośrednictwem Amazon, sprzedawcy muszą wywiązać się z obowiązków podatkowych, które proces ten generuje, a dotyczą one dwóch aspektów – magazynowania i sprzedaży, które to przeanalizowaliśmy w poniższym artykule, skupiając się na modelu FBM.
Obowiązki podatkowe, a korzystanie z modelu Amazon FBM

Czym jest model FBM?

FBM, czyli Fulfillment By Merchant, to model sprzedaży na Amazon, w którym sprzedawca jest odpowiedzialny za wszelkie procesy logistyczne, czyli magazynowanie towarów, ich wysyłkę oraz obsługę zwrotów, zamówień i reklamacji.

W związku z powyższym sprzedawca nie ma możliwości korzystania z firm przewozowych na zasadach dostępnych w modelu FBA (Fulfillment by Amazon), natomiast jeżeli chciałby współpracować z firmami przewozowymi dostępnymi w tym modelu, musiałby on indywidualnie negocjować z nimi warunki umów.

Ponadto, operując w modelu FBM, sprzedawca może posiadać własny magazyn lub we własnym zakresie korzystać z usług fulfillmentu e-commerce i zlecać obsługę logistyczną firmie zewnętrznej. W efekcie mogą pojawić się obowiązki podatkowe, które dotyczą dwóch aspektów – magazynowania i przemieszczania towarów oraz ich sprzedaży.

Limit WSTO

Sprzedaż towarów do klientów prywatnych (B2C) z innych krajów definiowana jest w przepisach podatkowych jako Wewnątrzwspólnotowa Sprzedaż Towarów na Odległość (WSTO). Sposób opodatkowania VAT transakcji WSTO jest w głównej mierze uzależniony od wartości sprzedaży realizowanej do innych krajów UE.

Na poziomie Unii Europejskiej został ustanowiony limit sprzedaży WSTO wynoszący 10 000 Euro. Limit ten odnosi się do wartości sprzedaży B2C realizowanej do wszystkich krajów Wspólnoty łącznie w danym roku kalendarzowym. Po przekroczeniu limitu sprzedawca ma obowiązek opodatkowania swojej sprzedaży według stawek VAT obowiązujących w kraju odbioru towarów.

Przykład:

Sprzedawca dokonuje sprzedaży towarów do Hiszpanii – 6.000 EUR oraz Niemiec – 5.000 EUR. Limit WSTO został przekroczony i w rezultacie sprzedawca powinien zacząć naliczać VAT według stawki hiszpańskiej i niemieckiej.

Przed przekroczeniem limitu WSTO sprzedawca może dokonać wyboru opodatkowania:

 • w kraju swojej siedziby, z którego są wysyłane towary (jest to domyślna opcja);
 • w kraju odbioru towarów (wymaga złożenia odpowiedniego zawiadomienia w urzędzie skarbowym).

 • W celu rozliczenia VAT w poszczególnych państwach członkowskich UE, co do zasady wymagana jest rejestracja VAT w kraju, do którego sprzedawane są towary oraz składanie lokalnych deklaracji podatkowych. Od 1 lipca 2021 możliwe jest jednak uniknięcie powyższych obowiązków poprzez skorzystanie ze szczególnej procedury VAT OSS.

  VAT OSS

  VAT OSS (One Stop Shop) to specjalna procedura, która weszła w życie 1 lipca 2021 roku w Unii Europejskiej w ramach pakietu e-commerce. Jest ona skierowana do przedsiębiorców, którzy sprzedają na zasadzie B2C do odbiorców z innych krajów członkowskich.

  VAT OSS pozwala rozliczać sprzedaż do odbiorców z różnych państw UE w ramach jednej, zbiorczej deklaracji. Ponadto, dzięki tej procedurze, przedsiębiorcy nie muszą rejestrować się do VAT lokalnie w innych krajach.

  Przykład:

  Sprzedawca dokonuje sprzedaży towarów do Holandii, Francji i Grecji. Wartość sprzedaży WSTO do powyższych krajów przekroczyła 10 000 Euro i sprzedawca został zgłoszony do procedury VAT OSS – powinien on stosować stawki VAT należne w Holandii, Francji i Grecji, nie ma natomiast obowiązku rejestracji VAT w tych krajach.

  Decydując się na skorzystanie z tej procedury, trzeba rozliczyć w jej ramach całą sprzedaż WSTO. Nie można zastosować jej do złożenia deklaracji w części krajów, do których dokonywana jest sprzedaż, a pozostałe rozliczyć lokalnie (w sytuacji, gdy sprzedawca posiada numer VAT danym kraju).

  W celu przystąpienia do procedury VAT OSS przedsiębiorcy, którzy posiadają zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą, muszą złożyć formularz VAT VIU-R do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Można tego dokonać za pośrednictwem portalu eDeklaracje, do czego potrzebny jest kwalifikowany podpis elektroniczny.

  Magazynowanie zagraniczne, a rejestracja VAT

  Sprzedawcy, którzy nie posiadają własnych magazynów, mogą sprzedawać towary w ramach modelu Amazon FBM, gdy korzystają z usług zewnętrznego dostawcy usług fullfilmentu. Jeżeli magazyn przykładowej firmy znajduje się w Polsce (kraju siedziby), zasady opodatkowania sprzedaży będą analogiczne do opisanych powyżej – sprzedawca nie ma obowiązku rejestracji VAT w innych krajach UE, jeżeli zgłosił się do procedury VAT OSS.

  W niektórych przypadkach sprzedawcy decydują się na utworzenie magazynu w innym kraju UE – na przykład w celu skrócenia czasu dostawy do konsumenta. Należy pamiętać, iż ten model logistyczny wymaga uzyskania zagranicznego numeru VAT, który jest niezbędny do składania lokalnych deklaracji VAT, w których należy zawrzeć informacje dotyczące:

 • przemieszczeń towarów, w rozumieniu wysyłki produktów do magazynu, znajdującego się na terenie innego kraju;
 • sprzedaży lokalnej na terenie kraju magazynowania;
 • sprzedaży B2B z terytorium kraju magazynowania do odbiorców z innych krajów UE;
 • eksportu towarów z kraju magazynowania do odbiorców z krajów innych niż kraje członkowskie UE.

 • Trzeba mieć na uwadze, że procesy rejestracyjne różnią się w zależności od kraju, a co za tym idzie, różnią się także wymogi, które należy spełnić, aby rejestracja przebiegła prawidłowo.

  Podsumowanie Sprzedaż w modelu Amazon FBM nie wiąże się ze skomplikowanymi rozliczeniami podatkowymi. Sprzedawcy nie muszą obowiązkowo rejestrować VAT w innych krajach UE ani składać lokalnych deklaracji. Możliwe jest rozliczenie podatku VAT od sprzedaży zagranicznych w ramach zbiorczej deklaracji składanej do polskiego urzędu skarbowego.

  Przed rozpoczęciem ekspansji warto jednak dokonać szczegółowej analizy obowiązków podatkowych. W zależności od miejsca magazynowania towarów oraz wartości sprzedaży zagranicznej, po stronie sprzedawcy mogą powstawać różne obowiązki formalne.

  Chcesz rozpocząć sprzedaż swoich produktów na marketplace? Skontaktuj się z nami i zaufaj wieloletniemu doświadczeniu w skalowaniu sprzedaży na rynkach zagranicznych!

  Napisz do nas i rozwiń swoją sprzedaż zagraniczną!
  Artykuł powstał w ramach cyklu #PartnerskiePiątki
  we współpracy z taxology.co.