Blog

Logistyka w sprzedaży na rynku niemieckim – wykorzystaj FBK!

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się podstawowym założeniom modelu fulfillmentu oferowanego przez Kaufland Global Marketplace. Jakie są jego zalety? Transport jakich produktów jest zabroniony? Jak kształtują się ceny i wymagania operatora? Odpowiedzi na te, i wiele innych pytań, znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!
Logistyka w sprzedaży na rynku niemieckim – wykorzystaj FBK!

Dlaczego warto skorzystać programu Fulfillment by Kaufland?

Dzięki magazynom w Bönen (DE) i Cheb (CZ) FBK umożliwia szybkie dostawy do klientów przy jednoczesnym zachowaniu korzystnych warunków współpracy i niezawodności dostaw. Jakie są główne zalety tego modelu?

a) Wygodna obsługa sprzedaży w Niemczech, na Słowacji i w Republice Czeskiej za pośrednictwem jednego panelu.

b) Wykorzystanie FBK zwiększa widoczność produktów i szanse na zdobycie BuyBox’a.

c) Zespół obsługi klienta Kaufland na poziomie pierwszego kontaktu będzie odpowiedzialny za obsługę wszystkich zapytań konsumenckich związanych z Twoimi towarami oferowanymi w ramach FBK.

d) W wynikach wyszukiwania klienci mogą skorzystać z opcji „Versand durch Kaufland” („Wysyłane przez Kaufland”), aby wyszukać jedynie przedmioty wysłane za pomocą FBK.

e) Towary sprzedawane w modelu FBK wyróżniają się w wynikach wyszukiwania i na listingach niebieską etykietą z napisem „Versand durch Kaufland” („Wysłane przez Kaufland”). Klikając na nią, klienci mogą zapoznać się z szczegółowymi korzyściami, jakie oferuje FBK.

Czego mogą oczekiwać Twoi klienci, gdy kupują przedmiot wysłany za pomocą FBK?

 • Szybka i niezawodna dostawa powyżej średniej rynkowej
 • Darmowa, przyjazna dla klimatu wysyłka i zwroty
 • Łatwe śledzenie przesyłki
 • Pierwszorzędna obsługa klienta w przypadku zwrotów i zapytań dotyczących dostawy.
 • Łatwe zwroty dzięki korzystaniu z systemu Kaufland Global Marketplace.

 • Wysokość opłat

  Opłaty za składowanie

  Opłata za składowanie jest naliczana miesięcznie i zależna od pory roku oraz objętości przechowywanego towaru. Obliczana jest na podstawie dokładnego rozmiaru paczki. Warto mieć na uwadze, że dla dostaw przyjętych do magazynu pierwszego dnia miesiąca, opłata nie jest naliczana przez cały pierwszy miesiąc (niezależnie od tego, czy ma on 30, czy 31 dni). Z kolei uzupełnienia stanów magazynowych otrzymane w innym dniu miesiąca nie będą obciążane kosztami przez następnych 30 dni. Produkty dzielą się w tym wypadku na dwie kategorie:

 • Przedmioty małe lub standardowe (≤ 53 x 37 x 36 cm)
 • Przedmioty średnie, duże i bardzo duże (≤ 120 x 80 x 180 cm)

 • Dokładną tabelę kosztów przechowywania znajdziecie tutaj.

  Opłata za realizację zamówienia

  Opłata za realizację zamówienia to koszt pobierany za obsługę i wysyłkę zamówień składanych przez klientów w imieniu sprzedawców. Podstawą do obliczenia jej wysokości są waga i rozmiar jednostki przedmiotu.

  a) Standardowa dostawa paczek
  W przypadku paczek standardowych maksymalny obwód nie może przekraczać 360 cm, zaś waga – 31,5 kilograma. Pamiętaj, że decyzja, czy produkt nadaje się do wysłania do klienta końcowego bez dodatkowego opakowania, leży w gestii dostawcy.

  b) Dostawa towarów nietypowych
  Za towary nietypowe Kaufland uznaje takie, których długość najdłuższego boku wynosi powyżej 120 cm (maks. 180 cm) lub oba boki są dłuższe niż 60 cm. Ich maksymalny obwód nie może przekraczać 360 cm, zaś waga – 31,5 kilograma. Identycznie, jak w przypadku dostaw standardowych, to FBK podejmuje ostateczną decyzję na temat konieczności zastosowania dodatkowego opakowania przed wysłaniem towaru do Klienta.

  c) Opłata za zwroty
  Jest to koszt obsługi zwrotów towaru dokonanych przez klientów. Obliczana jest na podstawie wagi i rozmiaru jednostki zwrotu.

  d) Zwroty kosztów
  Zwrot kosztów opłat za obsługę sprzedawcy, odpowiednio ceny przedmiotu, może nastąpić w następujących okolicznościach: za przedmiot zniszczony lub zgubiony w magazynie sprzedawca otrzyma równowartość ceny sprzedaży (bez VAT) za przedmiot zniszczony lub zgubiony podczas dostawy sprzedawca otrzyma równowartość ceny sprzedaży (bez VAT) jeśli zamówienie zostanie anulowane z powodu opóźnienia dostawy sprzedawca otrzyma zwrot kosztów obsługi paczki jeśli przedmiot (lub jego część) zostanie zgubiona podczas realizacji zwrotu sprzedawca otrzyma wyrównanie za wartość przedmioty i koszt obsługi zwrotu.

  e) Rozliczenia i fakturowanie
  W pierwszym dniu każdego miesiąca faktury FBK za poprzedni miesiąc są dostępne w obszarze rozliczeń w Twoim Portalu Sprzedawcy, zaś opłaty pobierane są automatycznie z salda sprzedawcy. Inne dokumenty rozliczeniowe, takie jak zwroty lub odszkodowania, wysyłane są do Sellerów drogą mailową.

  Wymagania wobec produktów w FBK

  Produkty akceptowane

  a) Produkty muszą być nowe.

  b) Produkty muszą być zapakowane w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu podczas odbioru, przechowywania, przygotowania, wysyłki i dostarczania do klienta. Powinny być zapakowane za pomocą szczelnego worka, folii termokurczliwej lub pudełka, tak, aby:

 • przejść test upadku bez uszkodzeń
 • przejść test wstrząsów bez uszkodzeń.

 • c) Każdy produkt musi mieć kod kreskowy GTIN na opakowaniu.

  Produkty nieakceptowane:

 • Produkty z datami ważności np. jedzenie, napoje
 • Produkty niebezpieczne – substancje lub materiały, które mogą stanowić ryzyko podczas przechowywania, obsługi lub transportu, ze względu na składniki łatwopalne, sprężone, wybuchowe, korodujące lub inne szkodliwe substancje. Produkty z bateriami litowymi są akceptowane (spełnieniu określonych warunków), tak samo jak urządzenia Sodastream
 • Przedmioty z branży odzieżowej, np. buty, czapki
 • Artykuły higieniczne i zdrowotne np. kosmetyki, soczewki kontaktowe
 • Produkty wrażliwe na temperaturę – Kaufland nie zapewnia usług logistycznych w warunkach kontrolowanej temperatury, co oznacza, że produkty nie powinny wymagać specjalnego przechowywania.
 • Ciecze
 • Produkty z ograniczeniem wiekowym np. alkohol, papierosy, filmy/gry wideo (PEGI 18)
 • Produkty wymagające benzyny, oleju lub innych potencjalnie niebezpiecznych substancji do pracy, np. zapalniczka
 • Produkty, które wymagają wysłania w wielu paczkach, np. meble wieloczęściowe
 • Produkty ponadwymiarowe
 • Karty SIM
 • Shishe, e-papierosy i akcesoria
 • Urządzenia grzewcze
 • Broń i jej repliki
 • Sprzęt medyczny
 • Żywe zwierzęta.

 • Towary niebezpieczne i kwestie prawne

  Towary niebezpieczne

  a) Wysyłka baterii litowych i ogniw litowych lub wysyłka artykułów z bateriami litowymi i ogniwami litowymi przez FBK:

 • Baterie litowe i ogniwa litowe są klasyfikowane jako towary niebezpieczne zgodnie z prawem transportowym. Zasadniczo ich transport podlega wymaganiom Europejskiej Umowy Międzynarodowego Przewozu Towarów Niebezpiecznych Drogą Lądową.
 • Dla odpowiednich towarów niebezpiecznych przypisywane są tzw. numery UN lub numery substancji. Te czterocyfrowe kody służą jako krótki opis przewożonych towarów i (w połączeniu z odpowiadającym numerem zagrożenia) określają zagrożenie, jakie stwarzają w celu szybkiej identyfikacji w przypadku szkody.
 • Odpowiednie przepisy ONZ dotyczące klasyfikacji baterii litowych i ogniw litowych jako towarów niebezpiecznych znajdziesz pod tym linkiem.

 • Bezpieczeństwo produktu

  a) Ogólne informacje dotyczące ElektroG i BattG 2023 (WEEE)

  ElektroG i BattG opierają się na dyrektywie ROZ 2012/19/UE. Regulują one sprzedaż, zwrot i właściwe utylizowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów w ramach UE. EPR oznacza „Extended Producer Responsibility” (Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta). Od 1 lipca 2023 r. platformy handlowe online są zobowiązane do sprawdzania, czy sprzedawcy posiadają numer rejestracyjny WEEE zgodny z ElektroG. Sprzedawcy artykułów elektrycznych i elektronicznych z odpowiednich kategorii urządzeń oraz sprzedawcy, którzy podlegają określeniu „producenta” w rozumieniu Ustawy o Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym, mogą sprzedawać swoje produkty tylko wtedy, gdy zarejestrowali je w Stiftung-EAR. Ponadto dostawcy nie mają prawa składować, pakować, adresować ani wysyłać sprzętu elektrycznego lub elektronicznego od sprzedawcy, który nie ma lub ma nieprawidłowe numery WEEE. Z tego powodu wymagane informacje muszą być dostarczone przy tworzeniu oferty. Jednakże, jeśli w magazynie FBK znajdują się produkty z brakującymi lub nieprawidłowymi numerami WEEE, platforma poinformuje Cię o tym i wyznaczy termin dostarczenia odpowiednich dokumentów – w razie ich niedostarczenia towar zostanie zwrócony do nadawcy. Jeśli chcesz sprzedawać za pośrednictwem Fulfillment by Kaufland przedmioty, które podlegają ElektroG i BattG, koniecznie zapoznaj się z wymogami prawnymi i uzupełnij wszystkie niezbędne informacje w Portalu Sprzedawcy.

  b) Rozporządzenie w sprawie Nadzoru Rynkowego (oznakowanie CE)

  Wymagania Rozporządzenia w sprawie Nadzoru Rynkowego (MÜ-VO) mają na celu ochronę konsumentów przed niebezpiecznymi i niezgodnymi z prawem produktami oraz stworzenie równych warunków dla wszystkich operatorów gospodarczych. W ramach tego celu wprowadzono oznaczenie CE.

  Jeśli chcesz oferować za pośrednictwem FBK przedmioty, które podlegają obowiązkowi oznaczania CE, musisz dostarczyć następujące informacje:

 • Numer klienta
 • GTIN przedmiotu
 • Oznaczenie produktu / typ produktu
 • Nazwa producenta wraz z jego adresem.

 • Każdy sprzedawca jest zobowiązany sprawdzić, czy wszystkie z jego produktów spełniają obowiązki dotyczące oznaczania CE i wymagania UE. Podstawowe kategorie towarów wymagające etykiety CE to:

 • Produkty związane z energią (2009/125/EC)
 • Sprzęt elektryczny (2014/35/EU)
 • Proste zbiorniki ciśnieniowe (2014/29/EU)
 • Zabawki (2009/48/EC)
 • Produkty budowlane (2011/305/EU)
 • Zgodność elektromagnetyczna (produktów elektrycznych i elektronicznych) (2014/30/EU)
 • Sprzęt ochrony osobistej (2016/425/EU)
 • Nieautomatyczne przyrządy pomiarowe masy (2014/31/EU)
 • Urządzenia medyczne (2007/47/EC)
 • Urządzenia spalające gazowe paliwa (2016/426/EU)
 • Bojlery na gorącą wodę (92/42/EEC)
 • Materiały wybuchowe do celów cywilnych (2014/28/EU)
 • Artykuły pirotechniczne (2013/29/EU)
 • Urządzenia medyczne (2007/47/EC)
 • Sprzęt i systemy ochronne przeznaczone do użytku w potencjalnie wybuchowych atmosferach (2014/34/EU)
 • Statki rekreacyjne (2013/53/EU)
 • Winda i komponenty bezpieczeństwa dla wind (2014/33/EU)
 • Sprzęt do pracy pod ciśnieniem (2014/68/EU)
 • Maszyny (2006/42/EC)
 • Diagnostyczne urządzenia medyczne (98/79/EC)
 • Sprzęt radiowy (2014/53/EU)
 • Instalacje linowe przeznaczone do przewożenia osób (2016/424/EU)
 • Przyrządy pomiarowe (2014/32/EU).

 • Podsumowanie

  W dzisiejszym artykule omówiliśmy podstawowe kwestie związane z wykorzystaniem Fulfillment by Kaufland – zalety wykorzystania tego modelu, związane z nim koszty oraz specyfikację produktów, których obsługi podejmuje się platforma. W następnym tygodniu przedstawimy proces przygotowywania przesyłek oraz zarządzanie stanami magazynowymi – subskrybuj nasz biuletyn, aby być na bieżąco!

  Chcesz rozpocząć sprzedaż swoich produktów na marketplace? Skontaktuj się z nami i zaufaj wieloletniemu doświadczeniu w skalowaniu sprzedaży na rynkach zagranicznych!

  Napisz do nas i rozwiń swoją sprzedaż zagraniczną!