Blog

Klucz do sukcesu w e-commerce: zrozumienie VAT w Europie

Zrozumienie VAT w Europie stanowi klucz do sukcesu w prowadzeniu międzynarodowego e-commerce. Od 1 lipca 2021 roku, nowe zasady VAT dla transgranicznego handlu elektronicznego weszły w życie, wprowadzając istotne zmiany dla wszystkich podmiotów działających w łańcuchu dostaw e-commerce, w tym dla sprzedawców internetowych, platform rynkowych, operatorów pocztowych, firm kurierskich, administracji celnych i skarbowych oraz konsumentów. Te zmiany dotykają kluczowych aspektów działalności, od rejestracji VAT, przez deklaracje VAT, po szczegółowe procedury rozliczania VAT w e-commerce, stwarzając nowe wyzwania dla przedsiębiorców.

W obliczu rosnącej sprzedaży e-commerce w Unii Europejskiej, która w 2020 roku osiągnęła poziom 717 miliardów euro, a oszustwa związane z VAT kosztują państwa członkowskie do 50 miliardów euro rocznie, zrozumienie nowych przepisów i właściwe zarządzanie podatkami VAT staje się nie tylko obowiązkiem, ale i strategiczną przewagą na rynku. W kolejnych sekcjach tego artykułu przejdziemy przez podstawowe informacje o VAT w kontekście e-commerce, zasady rejestracji VAT za granicą, metody rozliczania oraz omówimy narzędzia pomocnicze, które mogą uprościć ten skomplikowany proces.
Klucz do sukcesu w e-commerce: zrozumienie VAT w Europie

Rola VAT w międzynarodowym e-commerce

Przepisy dotyczące VAT w e-commerce w Unii Europejskiej, które weszły w życie 1 lipca 2021 roku, wprowadziły znaczące zmiany dla przedsiębiorstw zajmujących się handlem elektronicznym oraz importem małych przesyłek do UE. Zmiany te obejmują zastąpienie definicji „sprzedaży na odległość” nową definicją „transgranicznych wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów” (WSTO) oraz wprowadzenie nowych procedur i uproszczeń dla transakcji związanych z e-commerce, takich jak procedury OSS, IOSS i USZ. Dodatkowo, nowe regulacje nakładają dodatkowe obowiązki na platformy internetowe i e-sklepy, wymagając od nich rozliczania VAT w określonych sytuacjach.

VAT-OSS (Value Added Tax One Stop Shop) to system ułatwiający proces zgodności z VAT dla firm sprzedających towary i usługi online w ramach UE. Dzięki temu systemowi, przedsiębiorstwa mogą deklarować i płacić VAT w swoim kraju, zamiast rejestrować się dla VAT w każdym kraju UE, do którego sprzedają towary lub usługi. Procedura „Import One Stop Shop” (IOSS) pozwala na rozliczenie VAT należnego krajowi konsumpcji za import towarów w przesyłkach nieprzekraczających 150 euro, z opcją zwolnienia z VAT dla takich importów. Z kolei procedura „Procedura zgłaszania i odroczenia płatności VAT za import towarów” (USZ) umożliwia operatorom zgłaszanie i płacenie VAT za importowane towary w miesięcznej deklaracji celnej. Wprowadzenie tych procedur ma na celu uproszczenie procesów związanych z VAT i celnymi, co jest kluczowe dla firm działających w branży e-commerce, które muszą dostosować się do nowych regulacji i procedur rozliczeniowych oraz celników.

Pakiet VAT dla e-commerce ma na celu uszczelnienie przepisów dotyczących VAT w sektorze handlu elektronicznego i importu małych przesyłek do UE, jednocześnie upraszczając rozliczenia VAT. Implementacja tego pakietu ma również na celu wyrównanie szans pomiędzy uczciwymi przedsiębiorstwami a konkurencją zalewającą polski rynek tańszymi przesyłkami, co przynosi korzyści zwłaszcza krajowym pośrednikom, portalom aukcyjnym i platformom sprzedażowym.

Jednak nie w każdym modelu biznesowym procedura VAT-OSS będzie optymalnym rozwiązaniem dla firmy z branży e-commerce. Oto kilka przykładów, kiedy firma sprzedająca za granicą będzie musiała zarejestrować się i rozliczać VAT lokalnie poza krajem siedziby:

 • Przekroczenie limitu sprzedaży wysyłkowej B2C bez aktywnej rejestracji do VAT-OSS,
 • Magazynowanie towaru poza granicami siedziby firmy,
 • Import towaru do kraju nie będącego krajem siedziby firmy,
 • Sprzedaż poza kraj siedziby firmy i poza UE.

 • Należy pamiętać, że często optymalnym rozwiązaniem przy międzynarodowej sprzedaży online jest połączenie rejestracji VAT-OSS z VAT lokalnym, w krajach, gdzie przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrować się do VAT.

  Jaka jest zatem rola VAT lokalnego w międzynarodowym e-commerce? Na pewno ułatwia dostęp do lokalnego rynku i redukuje biurokrację związana z obsługą podatków. Ponadto, eliminuje bariery kulturowe i językowe, co przekłada się na większe zaufanie konsumentów i wzrost sprzedaży. Usunięcie barier podatkowych może również przynieść oszczędności i przyspieszyć zwroty VAT. W rezultacie firmy mogą skupić się na rozwijaniu swojej działalności, zamiast angażować się w skomplikowane procedury podatkowe.

  Podstawowe informacje o VAT w e-commerce

  Podstawowe informacje o VAT w e-commerce obejmują zrozumienie, jak VAT (Value Added Tax) jest stosowany do większości towarów i usług kupowanych i sprzedawanych na użytek lub konsumpcję w UE. VAT jest naliczany na większość sprzedaży i zakupów towarów w UE oraz na usługi w momencie ich realizacji w każdym kraju UE. Każdy kraj UE odpowiada za ustalenie własnych stawek VAT, w tym stawek standardowych, obniżonych i specjalnych. Minimalna stawka standardowa VAT w każdym kraju UE nie może być niższa niż 15%.

  Nowe regulacje wprowadziły jednolity próg dla sprzedaży na odległość towarów w UE wynoszący 10 000 EUR. Poniżej tego progu dostawy usług TBE oraz sprzedaż na odległość towarów w UE mogą pozostać opodatkowane VAT w państwie członkowskim, w którym jest zarejestrowany podatnik. Ponadto, usunięto zwolnienie z VAT przy imporcie małych przesyłek o wartości do 22 EUR, co oznacza, że wszystkie towary importowane do UE są obecnie opodatkowane VAT. Aby uprościć deklarację i płatność VAT za sprzedaż na odległość towarów o niskiej wartości importowanych z terytoriów trzecich lub krajów trzecich, stworzono specjalny schemat Import One Stop Shop (IOSS), o którym już wcześniej wspomnieliśmy.

  Rejestracja VAT w ramach procedury OSS może pozwolić przedsiębiorcom unikać rejestracji VAT w poszczególnych krajach UE, składając jedną skonsolidowaną deklarację dla sprzedaży do innych krajów UE. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze. Warto to zawsze zweryfikować i skonsultować z ekspertem.

  Rejestracja VAT za granicą

  Rejestracja do podatku VAT zagranicą stanowi istotny krok dla firm e-commerce prowadzących działalność poza granicami swojego kraju. Może wydawać się skomplikowana, ale z odpowiednią wiedzą i planowaniem, można to zrobić z sukcesem. Jednym z kluczowych jej elementów jest zaplanowanie jej odpowiednio wcześniej, gdyż procedury rejestracji do VAT lokalnie w krajach Europy mogą trwać od kilku tygodni nawet do 5 miesięcy.

  Oto kilka kroków, które należy podjąć w celu rejestracji lokalnego VAT-u:

  Weryfikacja wymogów lokalnych zagranicą – każdy kraj ma swoje unikalne przepisy i wymogi, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jakie dokumenty i informacje będą wymagane do rejestracji.

  Konsultacja z ekspertem VAT w sprzedaży międzynarodowej – pomoże zrozumieć proces rejestracji oraz zapewni wsparcie i poradę w trudnych kwestiach podatkowych. Przyda się też wsparcie w ojczystym języku kraju, gdzie firma chce dokonać rejestracji, dlatego warto wybrać ekspertów z obsługa w języku lokalnym.

  Przygotowanie dokumentacji – przygotowanie niezbędnych dokumentów i informacji jest kluczowe dla udanej rejestracji lokalnego VAT-u. Podczas procesu rejestracji do VAT zagranicą, firmy e-commerce mogą być zobowiązane do przedstawienia takich dokumentów jak:

 • Formularz rejestracyjny VAT dla obcokrajowców lub cudzoziemców.
 • Dokumenty identyfikacyjne, takie jak zaświadczenie o rejestracji firmy, kopie dokumentów tożsamości osób decyzyjnych w firmie.
 • Dokumenty potwierdzające status firmy, takie jak wyciąg z rejestru handlowego.

 • Rejestracja bezpośrednio w urzędzie skarbowym za granicą – proces rejestracji może różnić się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmuje wypełnienie formularza rejestracyjnego i dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów.

  Podczas procesu rejestracji do VAT zagranicą, firmy e-commerce mogą natrafić na pułapki, takie jak:

 • Bariery językowe i kulturowe, które mogą utrudnić zrozumienie lokalnych przepisów i procedur.
 • Złożoność administracyjna, zwłaszcza w krajach o bardziej skomplikowanych systemach podatkowych.

 • Czas trwania procesu rejestracji do VAT zagranicą może być zróżnicowany i zależy od konkretnego kraju oraz jego procedur administracyjnych. W niektórych krajach proces rejestracji może potrwać kilka tygodni, a nawet miesięcy.

  Podsumowując, rejestracja do VAT zagranicą dla firm e-commerce wiąże się z określonymi wymaganiami, terminami i dokumentacją. Firma powinna dokładnie zapoznać się z lokalnymi przepisami, aby uniknąć pułapek i zdezorientowania. Zrozumienie tych kwestii oraz ewentualne skorzystanie z pomocy specjalistów może znacząco ułatwić proces rejestracji do VAT zagranicą oraz minimalizować ryzyko błędów.

  Rozliczanie VAT w e-commerce

  Jak już wcześniej wspomnieliśmy, firmy sprzedające swoje produkty za granicę, mogą skorzystać z procedury VAT OSS (One Stop Shop), która znacząco upraszcza rozliczenia VAT w sprzedaży do osób prywatnych w UE. Dzięki tej procedurze, przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury z obcymi stawkami VAT, ale raportować i płacić VAT w lokalnym urzędzie skarbowym w Polsce, co eliminuje potrzebę rejestracji VAT w każdym kraju UE, gdzie prowadzą sprzedaż.

  Jednak jak już podkreślaliśmy, nie zawsze w ramach procedury VAT-OSS rozliczymy międzynarodową sprzedaż online. W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo musi zarejestrować się do VAT lokalnie zagranicą, ma też obowiązek składania regularnie deklaracji VAT przed lokalnym urzędem skarbowym w kraju rejestracji do VAT.

  W przypadku rozliczania VAT lokalnie zagranicą, terminy rozliczeń VAT mogą różnić się pomiędzy krajami nawet o kilkanaście dni. Jest to oczywiście jedna z wielu różnic w procedurach rozliczeń, a niestety wszelkie opóźnienia lub błędy w deklaracjach mogą skutkować karami. Co również bardzo istotne, stawki VAT w ramach UE różnią się w zależności od kraju docelowego, co wymaga dokładnego monitorowania zmian.

  Przemieszczenie towarów a VAT

  Transakcje objęte nowymi zmianami dotyczą różnorodnych operacji, takich jak sprzedaż na odległość towarów w UE, krajowa sprzedaż towarów przez uznanych dostawców, świadczenie usług przez sprzedawców z UE i spoza UE dla konsumentów w UE oraz sprzedaż na odległość towarów importowanych z krajów trzecich lub spoza UE. W kontekście przemieszczenia towarów, własne towary nabyte w Polsce i przewożone na teren innego państwa członkowskiego UE są traktowane jako wewnątrzwspólnotowa dostawa, co uprawnia do odliczenia VAT.

  Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium Polski (WNT) jest uznawane za nabycie prawa do rozporządzania towarami, które zostały wysłane lub transportowane z terytorium innego państwa członkowskiego. Istnieją jednak wyjątki od uznawania przemieszczenia towarów za WNT opodatkowanego VAT w Polsce, takie jak przemieszczenie towarów, które mają być poddane pracom na terytorium Polski i po wykonaniu tych prac zostaną z powrotem przemieszczone do państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione.

  Ruch towarów między polskim przedsiębiorcą a jego zagranicznym magazynem w ramach UE jest traktowany albo jako „Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT)”, albo jako „Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT)” w zależności od przepisów VAT. Przeniesienie środków finansowych między różnymi kontami tego samego przedsiębiorcy nie zmienia kwalifikacji podatkowej tych ruchów.

  Możliwe kary za błędne rozliczenia VAT

  Prawidłowe rozliczanie VAT jest kluczowe dla każdego przedsiębiorcy działającego na rynku e-commerce w Europie. Jednym z najważniejszych aspektów jest terminowe składanie deklaracji VAT. Opóźnienia w ich przesyłaniu mogą skutkować nałożeniem kar finansowych, które mogą znacząco wpłynąć na finanse firmy.

  Kolejnym ważnym elementem jest dokładność kwot VAT wykazywanych na fakturach. Błędy w tych kwotach mogą prowadzić do niedopłat lub nadpłat podatku, co również jest ryzykowne, gdyż organy skarbowe mogą nałożyć dodatkowe sankcje za nieprawidłowości w rozliczeniach. W przypadku stwierdzenia przez urząd skarbowy, że przedsiębiorca celowo manipulował kwotami VAT, może to nawet skutkować postępowaniem karnym. Dlatego też tak istotne jest weryfikowanie stawek VAT, w krajach, w których firma z branży e-commerce prowadzi sprzedaż.

  Opóźnione płatności VAT to kolejna poważna kwestia. Jeśli przedsiębiorca nie ureguluje należnego VAT w ustalonym terminie, może zostać obciążony odsetkami za zwłokę. Te dodatkowe koszty mogą szybko narastać, co dodatkowo obciąża budżet firmy i może wpłynąć na jej płynność finansową.

  Jak uniknąć błędów w rozliczaniu VAT?

  Aby uniknąć błędów w rozliczaniu VAT, kluczowe jest zrozumienie i stosowanie odpowiednich procedur. Przede wszystkim, warto skupić się na dokładnym śledzeniu wszystkich transakcji. Każda sprzedaż i zakup powinny być dokładnie dokumentowane, a faktury powinny być wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu, w przypadku kontroli, przedsiębiorca będzie mógł szybko udowodnić prawidłowość swoich rozliczeń.

  Kolejnym ważnym aspektem jest regularne szkolenie personelu odpowiedzialnego za księgowość i rozliczenia VAT. Przepisy podatkowe często ulegają zmianom, dlatego niezbędne jest, aby osoby zajmujące się tym obszarem były na bieżąco z aktualnymi wymogami. Szkolenia mogą pomóc w uniknięciu błędów wynikających z nieznajomości obowiązujących regulacji. Innym rozwiązaniem jest korzystanie z usług ekspertów do rozliczeń VAT. W ten sposób przedsiębiorca może mieć pewność, że jego deklaracje VAT są składane w terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Warto również korzystać z profesjonalnych systemów księgowych, które są zaprojektowane tak, aby pomagać w prawidłowym rozliczaniu VAT. Te systemy często oferują automatyczne funkcje, takie jak sprawdzanie poprawności numerów VAT czy automatyczne obliczanie podatku należnego. Korzystanie z nowoczesnych narzędzi technologicznych może znacznie zredukować ryzyko popełnienia błędu.

  Potencjalne problemy związane z rejestracją i rozliczaniem VAT


  Różnice w przepisach podatkowych
  Różnice w przepisach podatkowych między krajami mogą stanowić poważne wyzwanie dla firm e-commerce, dlatego konieczne jest dokładne zrozumienie tych przepisów.

  Trudności w komunikacji z urzędami skarbowymi
  Komunikacja z urzędami skarbowymi w różnych krajach może być utrudniona ze względu na bariery językowe oraz administracyjne.

  Złożoność administracyjna
  Rejestracja i rozliczanie VAT w różnych krajach może być administracyjnie uciążliwe, co stanowi wyzwanie zwłaszcza dla mniejszych firm e-commerce.

  Ryzyko opóźnień
  Opóźnienia w deklaracjach i opłatach VAT mogą skutkować znacznymi karami finansowymi, które różnią się w zależności od kraju.

  Korzyści z rejestracji do VAT lokalnie za granicą dla biznesów w branży e-commerce


  Dostęp do większego rynku
  Rejestracja do VAT w różnych krajach umożliwia firmom e-commerce dostęp do większego rynku zbytu, co sprzyja rozwojowi biznesu.

  Zwiększenie zaufania klientów
  Posiadanie zarejestrowanego statusu podatkowego może zwiększyć zaufanie klientów do firmy, zwłaszcza w przypadku transakcji międzynarodowych.

  Możliwość odliczenia VAT od zakupów
  Zarejestrowane firmy e-commerce mają możliwość odliczenia VAT od zakupów, co może wpłynąć pozytywnie na ich bilans finansowy.

  Korzystanie z unijnych mechanizmów uproszczeń
  Rejestracja do VAT umożliwia firmom e-commerce korzystanie z unijnych mechanizmów uproszczeń, co może ułatwić im prowadzenie działalności w skali międzynarodowej.

  Możliwość rozliczeń wstecznych
  W przypadku VAT lokalnego za granicą istnieje możliwość dokonywania rozliczeń wstecznych, które pozwalają na uregulowanie zaległych zobowiązań podatkowych.

  Wsparcie i narzędzia pomocnicze w rozliczeniach VAT

  W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie e-commerce, odpowiednie wsparcie i narzędzia pomocnicze w rozliczeniach VAT są kluczowe dla efektywnego zarządzania obowiązkami podatkowymi. Firma amavat® oferuje kompleksowe usługi związane z VAT Compliance, które są dostosowane do potrzeb zarówno polskich, jak i zagranicznych sprzedawców e-commerce. Usługi te obejmują automatyzację złożonych procesów księgowych oraz integrację z systemami księgowymi i sprzedażowymi, co znacznie upraszcza zarządzanie dokumentacją i danymi finansowymi.

  Podsumowanie i wnioski dla przedsiębiorców

  W kontekście dynamicznie rozwijającego się sektora e-commerce w Europie, odpowiednie zarządzanie obowiązkami VAT jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również strategiczną przewagą. Zastosowanie nowych regulacji VAT, w tym systemów takich jak OSS i IOSS, wymaga od przedsiębiorstw dokładnego zrozumienia i dostosowania do zmieniających się przepisów. Dzięki temu możliwe jest nie tylko uniknięcie potencjalnych kar za błędy w rozliczeniach, ale również osiągnięcie lepszej efektywności operacyjnej i wzrostu konkurencyjności na rynku. Osiągnięcie sukcesu w międzynarodowym e-commerce wymaga zatem nie tylko zrozumienia potrzeb klientów i trendów rynkowych, ale także skomplikowanego świata VAT i regulacji podatkowych. Przy właściwym wsparciu, narzędziach i strategii, firmy mogą nie tylko dostosować się do obowiązujących przepisów, ale również wykorzystać je na swoją korzyść, promując dalszy rozwój i ekspansję na nowe rynki w Unii Europejskiej.

  Chcesz rozpocząć lub rozwinąć sprzedaż swoich produktów na marketplace’ach? Skontaktuj się z nami i zaufaj wieloletniemu doświadczeniu w skalowaniu sprzedaży na rynkach zagranicznych!

  Napisz do nas i rozwiń swoją sprzedaż zagraniczną!