Blog

Jak ustalić marżowość produktów na marketplace?

Marża jest podstawowym wskaźnikiem, wykorzystywanym w analizie rentowności danego biznesu. Analiza marżowości produktu jest kluczem do sukcesu w osiąganiu jak najwyższych zysków!
Jak ustalić marżowość produktów na marketplace?
Z poniższego artykułu dowiesz się: 1. Czym jest marżowość 2. Jak przeprowadzić analizę marżowości produktu na marketplace 3. Monitorowanie marżowości i dostosowywanie strategii 4. Identyfikacja kosztów związanych z produktem 5. Analiza cen konkurencji 6. Analiza marżowości w praktyce 7. Optymalizacja marżowości 8. Podsumowanie  

Marżowość – co oznacza?

  Dzięki analizie marżowości konkretnego towaru jesteśmy w stanie określić realny przychód wynikający z jego sprzedaży. Marżowość jest bowiem różnicą pomiędzy ceną sprzedaży, a kosztem danego produktu.  Analiza marżowości produktu jest kluczowym działaniem nakierowanym na  rozwój i rentowność firmy. Marża jest zyskiem wyrażonym w postaci kwotowej lub procentowej.

Analiza marżowości produktu na marketplace

  Czym jest marketplace? To innowacyjne podejście do e-handlu, przypominające internetowe targowisko, na którym sprzedawcy i kupujący spotykają się w celu dokonania transakcji handlowych. Wykorzystanie platform takich jak Amazon, eBay czy Allegro umożliwia rozwój i wzrost sprzedaży.  Analiza marżowości produktu jest działaniem zasadniczym dla każdego przedsiębiorcy. Jej zadaniem jest określenie rentowności produktu, wliczenia poniesionych kosztów czy kategorii produktów, w celu efektywnego zarządzania biznesem.  

W Europie zakupów online dokonuje ponad 400 milionów osób, to aż 15 razy więcej niż w Polsce!

Zdobądź klientów zagranicznych z Gonito!

Monitorowanie marżowości i dostosowywanie strategii

  Analiza marżowości produktu na marketplace to proces permanentny i nieustający. Przedsiębiorcy powinni stale monitorować swoje marże oraz na bieżąco dostosowywać strategie cenowe w odpowiedzi na zmieniający się popyt na rynku, koszty czy działania konkurencji. Należy również pamiętać o trendach charakteryzujących się sezonowością oraz promocjami, które mają swoje przełożenie na wysokość marży.  

Identyfikacja kosztów związanych z produktem

  Analizowanie marżowości produktu na marketplace obliguje do uwzględnienia wszystkich kosztów związanych z danym towarem tj. kosztów produkcji, zakupu, przechowywania, transportu i wszystkich dodatkowych opłat. Do tej sumy należy zaliczyć prowizje, opłaty za promocje, a także koszt obsługi klienta.  

Analiza cen konkurencji w procesie ustalania marżowości

  Kluczowym krokiem w procesie ustalania marżowości jest research cen konkurencji. Wartości te mogą służyć jako punkt odniesienia do ustalenia własnej ceny produktu. Do tego zadania można wykorzystać dostępne na rynku narzędzia do monitorowania cen, takie jak Price2Spy, czy Keepa.  

Analiza marżowości w praktyce

  Marżowość produktu należy wyliczyć według poniższego wzoru: Przykład: Sprzedawca oferuje tablet o wartości 1000 zł, a koszty związane z produktem wynoszą 600 zł. Marża wynosi zatem 400 zł (1000 zł – 600 zł). Aby obliczyć marżę procentową, wystarczy podzielić marżę przez cenę sprzedaży, a następnie pomnożyć wynik przez 100: W naszym przypadku: Marża procentowa = (400 zł / 1000 zł) x 100 = 40% Oznacza to, że sprzedawca osiąga 40% marży na sprzedaży smartfona.  

Optymalizacja marżowości

  Celem optymalizacji marżowości, sprzedawcy mogą zastosować różne strategie. Poniżej przedstawiamy kilka z nich: a) Dynamiczne wycenianie Tutaj z pomocą przychodzą narzędzia do dynamicznego wyceniania, które pozwolą na automatyczne dostosowywanie cen w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe. b) Redukcja kosztów Minimalizuj koszty związane z produktem, np. poprzez negocjowanie lepszych warunków z dostawcami, optymalizację kosztów logistycznych, czy zmniejszenie kosztów magazynowania. c) Wzrost wartości dodanej Tutaj celem jest zwiększenie marży, oferując klientom więcej wartości, np. poprzez dodanie bonusów, gwarancji czy innych usług, które usprawiedliwią wyższą cenę. d) Zarządzanie asortymentem Staraj się sprzedawać produkty o wyższej marżowości, aby zwiększyć średnią marżę na swojej ofercie.  

Podsumowanie:

  Analiza marżowości produktu na marketplace jest niezbędnym krokiem w skutecznym zarządzaniu biznesem e-commerce. Pozwala przedsiębiorcom na optymalizację rentowności swojej oferty i podejmowanie kluczowych decyzji w kwestii asortymentu, cen i kosztów. Systematyczne monitorowanie marżowości oraz szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe, umożliwia osiąganie lepszych wyników finansowych i długofalowy rozwój biznesu. Kliknij tutaj i dowiedz się także jak zbudować dobrze konwertujący listing, który zwiększy naszą sprzedaż na marketplace’ach!