Stan faktyczny na początku 2021 roku

• producent akcesoriów dla młodzieży
• sprzedawca na Amazon jako Seller od 2016 roku
• zaproszenie na niemiecką platformę Vendor

Sprzedaż ukryta w ogrodzie

ETAP 1
Przygotowanie do sprzedaży
 • ustalenie warunków współpracy z Amazon
 • negocjacja warunków umowy
 • uzyskanie programów afiliacyjnych
ETAP 2
Selekcja i implementacja produktów
 • wybór gamy produktowej do sprzedaży
 • ustalenie warunków handlowych
 • wdrożenie produktów na konto Vendor
ETAP 3
Promocja i skalowanie sprzedaży
 • wdrożenie programów afiliacyjnych
 • wdrożenie reklam produktowych
 • negocjacje cenowe z Amazon
ETAP 4
Ekspansja w ramach Vendor PAN-EU
 • uzyskanie zaproszeń na pozostałe rynki europejskie
 • wdrożenie produktów i ustalenie cen
 • promocja w ramach programów afiliacyjnych i reklam
PODSUMOWANIE
Skuteczna dywersyfikacja modelu Seller
 • uzyskanie nowego źródła zamówień
 • sprzedaż hurtowa w modelu B2B
 • wzrost wiarygodności marki w sprzedaży przez sklep Amazon
Vendor start

Join our Facebook group

Become a part of community, in which we share our knowledge and exchange experience and novelties on the e-commerce market. This is the voice of Amazon sellers and experts.

JOIN US