Blog

Dyrektywa Omnibus – obowiązek informowania o cenach

Dyrektywa Omnibus znana jako "Dyrektywa Egzekucyjna i Modernizacyjna" weszła w życie 7 stycznia 2020 r. W Polsce zostanie oficjalnie ustanowiona z początkiem 2023 roku.
Dyrektywa Omnibus – obowiązek informowania o cenach

O czym przeczytasz?

 

Dyrektywa Omnibus -obowiązek informowania o cenach

  Omnibus znana jako „Dyrektywa Egzekucyjna i Modernizacyjna” weszła w życie 7 stycznia 2020 r. W Polsce wchodzi w życie z dniem 01.01.2023. Zmiany będą dotyczyć przede wszystkim obszarów:
 • reklamy,
 • nieuczciwych umów konsumenckich,
 • praw konsumentów,
 • promocji,
 • regulaminu sklepów.
  Zobacz także podsumowanie roku 2022 i trendy na 2023.  

Najważniejsze obowiązki sprzedawcy

 
 • Zamieszczenie informacji przy obniżce o wcześniejszej cenie.
 • Ustalanie promocji procentowych np. 20% off. Procent określany od najniższej ceny, która obowiązywała 30 dni wstecz.
 • Weryfikacja recenzji produktów.
 • Większy nacisk na stosowanie RODO.
 • Przedstawienie informacji dotyczących sprzedającego – czy jest przedsiębiorcą czy nie – szczególnie ważne przy sprzedaży na marketplace’ach.
 • Przedstawienie informacji o spersonalizowaniu ceny pod klienta przy użyciu zautomatyzowanego programu do profilowania. Na przedsiębiorcach będzie spoczywał obowiązek informowania konsumentów o zasadach i regułach pozycjonowania ofert w internetowych platformach handlowych, a także oznaczania płatnych współprac.
 • Zmiana w stopkach sklepów. Oprócz adresu mailowego, bądź czatu, konieczne będzie umieszczenie telefonu kontaktowego.
 

Naszym monitoringiem objęte jest ponad 600 000 kart produktowych. Dotrzemy z Twoją ofertą do konsumentów na 20 różnych rynkach.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Informacje o najniższej cenie

  Przedsiębiorca w każdym przypadku obniżenia ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie powinien uwidocznić informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany towar lub dana usługa są oferowane do sprzedaży krócej niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała do dnia wprowadzenia obniżki. Przy towarach z krótką datą przydatności obok informacji o obniżonej cenie należy pokazać informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.  

Informacje o reklamie i targetingu

  Przedsiębiorca będzie musiał przekazać informacje o głównych parametrach decydujących o plasowaniu produktów wyświetlających się konsumentom. Dodatkowo, będzie mieć obowiązek poinformować ich o stosowanym mechanizmie dostosowywania cen na podstawie zautomatyzowanych decyzji. Ponadto przedsiębiorca musi zawiadomić konsumentów o swojej odpowiedzialności za zgodność świadczenia z umową. Powinien wykazać czy jest przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną oraz zawrzeć informację o prawie do odstąpienia od umowy.  

Opinie konsumentów

  Przedsiębiorca, zamieszczając opinie o produkcie lub usłudze ma obowiązek zakomunikować konsumentom jak zweryfikował, że opinia jest prawdziwa. Prawdziwa, czyli od osoby, która rzeczywiście zakupiła produkt. Brak wskazania póki co nie jest obwarowany karą, natomiast brak wykazania rzetelności opinii może być uznane za akt nieuczciwej konkurencji i ciągnąć za sobą kary pieniężne. Dyrektywa nie wprowadza żadnych dodatkowych kar za brak weryfikacji komentarzy. Gdy jednak firma oświadczy, że jej dokonuje, a w rzeczywistości tego nie robi, musi liczyć się z karą jak za każdą inną nieuczciwą praktykę rynkową, tj. do 10 proc. obrotu z roku poprzedniego  

Sankcje

  Niewypełnienie któregokolwiek z obowiązków wynikających z Dyrektywy może skutkować nałożeniem znacznych kar pieniężnych. Dyrektywa Omnibus ustanawia system kar podobny do tego, który został wprowadzony w RODO. Wprowadza grzywny w wysokości do 4% rocznego obrotu podmiotu w państwie członkowskim (lub państwach członkowskich), w którym doszło do naruszenia. Ponadto, co najmniej 2 mln EUR w przypadku, gdy informacje o obrocie nie są dostępne. Dodatkowo, państwa członkowskie mogą nałożyć wyższe kary administracyjne. W Polsce kontrolę nowych obowiązków wprowadzonych przez Omnibus przeprowadzać będzie Inspekcja Handlowa. Jednorazowa kara za niedostosowanie się do obowiązujących zasad może wynieść do 20 000 zł. Jeśli w ciągu 12 miesięcy nieetyczny proceder będzie powtarzać się w przypadku jednego przedsiębiorcy trzykrotnie, to możliwa kara wzrośnie do 40 000 zł. Jeśli zauważą praktykę dotycząca stosowania fikcyjnych obniżek, Prezes UOKiK może uznać to za naruszenie przeciw zbiorowym interesom konkurencji. W konsekwencji może nałożyć karę opiewającą na nawet do 10% obrotu w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym została nałożona kara.  

Podsumowanie

  Przepisy wdrażające Dyrektywę Omnibus do polskiego porządku prawnego wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Z nadchodzącym końcem roku przedsiębiorcy powinni przeanalizować, czy prowadzone przez nich przedsiębiorstwa są przygotowane na nadchodzące zmiany. W zakresie zmian dotyczących informowania o cenach towarów znacząco wpłyną na funkcjonowanie sklepów. A to tylko część zmian dla przedsiębiorców przewidzianych Dyrektywą Omnibus.