Troska o najmłodszych

Stan faktyczny na koniec 2020 roku

• producent akcesoriów do opieki nad dziećmi
• sprzedawca na niemieckim Amazon jako Seller i Vendor od 2019 roku
• zaproszenie na Vendor PAN-EU

Sprzedaż ukryta w ogrodzie

ETAP 1
Przygotowanie do rozwoju sprzedaży
 • weryfikacja warunków współpracy z Amazon
 • uzyskanie programów afiliacyjnych na rynku bazowym
 • zorganizowanie zaproszeń na rynki sąsiadujące
ETAP 2
Weryfikacja warunków handlowych
 • weryfikacja i dostosowanie cen sprzedaży
 • implementacja produktów na rynkach sąsiadujących
 • uzyskanie programów afiliacyjnych na rynkach sąsiadujących
ETAP 3
Promocja na rynku bazowym
 • wdrożenie A+ Content
 • wdrożenie programów afiliacyjnych
 • wdrożenie reklam produktowych
ETAP 4
Ekspansja w ramach Vendor PAN-EU
 • wdrożenie A+ Content
 • wdrożenie programów afiliacyjnych
 • wdrożenie reklam produktowych
PODSUMOWANIE
Skuteczna dywersyfikacja modelu Seller
 • uzyskanie nowego źródła zamówień
 • sprzedaż hurtowa w modelu B2B
 • wzrost wiarygodności marki w sprzedaży przez sklep Amazon
Vendor przejęty