Ratunek dla sprzedaży

Stan faktyczny w połowie 2020 roku

• producent artykułów dekoracyjnych
• niezweryfikowane konto sprzedażowe
• blokada możliwości sprzedaży

Sprzedaż ukryta w ogrodzie

ETAP 1
Audyt konta
 • błędnie wprowadzone dane
 • brak wymaganych deklaracji
 • nieprawidłowa dokumentacja
ETAP 2
Audyt informacji
 • weryfikacja struktury prawnej
 • ustalenie beneficjenta rzeczywistego
 • organizacja niezbędnej dokumentacji
ETAP 3
Wprowadzenie danych
 • zmiana danych wewnątrz systemu Amazon
 • dodanie wymaganych deklaracji
 • przesłanie niezbędnych dokumentów
ETAP 4
Aktywacja konta
 • weryfikacja informacji i dokumentacji
 • odblokowanie wszystkich rynków
 • rozpoczęcie sprzedaży
PODSUMOWANIE
Sprawne przywrócenie aktywności
 • odblokowanie konta w ciągu 5 dni roboczych
 • zabezpieczenie konta przed potencjalnymi zagrożeniami
 • konfiguracja według wskazań sprzedającego
Odblokowanie i weryfikacja