Blog

Elektrośmieci i ekośmieci, a sprzedaż na Amazon od 2022

Czym są elektrośmieci i ekośmieci? Zwiększona świadomość konsumentów oraz firm sprawia, że globalnie wprowadzanych jest coraz więcej rozwiązań mających na celu dbałość o środowisko.

Od 2022 roku każdy sprzedawca e-commerce oferujący swoje produkty we Francji lub Niemczech, musi spełnić wymagania przepisów Extended Producer Responsibility. Dotyczy to także sprzedaży na Amazon. Niezastosowanie się do tych zasad może skończyć się blokadą konta. Zobacz, jakie nowe obowiązki czekają na sprzedawców Amazon w 2022 roku!
Elektrośmieci i ekośmieci, a sprzedaż na Amazon od 2022
W tym artykule dowiesz się:  
Artykuł został przygotowany przy wsparciu Magdaleny Barylskiej – eksperta naszego Partnera – Take-e-wayfirmy o zasięgu europejskim, która od 2004 roku oferuje przejęcie obowiązków biurokratycznych związanych z rejestracją oraz recyklingiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz materiałów opakowaniowych.
 

2022: Elektrośmieci, a nowe obowiązki sprzedawców na Amazon

  Rok 2021 przyniósł sporo zmian dla sprzedawców na Amazon, a to nie koniec nowości! Począwszy od 2022 roku każdy sprzedawca e-commerce, który oferuje swoje produkty we Francji lub Niemczech, zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatu rejestracji i zgodności z EPR.  Czym jest EPR? Extended Producer Responsibility – w Polsce znana także jako Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP) – to nowa polityka środowiskowa. Wprowadzona została przez Unię Europejską w celu poprawy jakości środowiska, zadbanie o redukcję odpadów i recykling. W Polsce rozporządzenie to zostało zawarte w postaci ustawy o gospodarce odpadami, a w szczególności we wprowadzanej nowelizacji zawierającej kwestie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Przykładem EPR jest Dyrektywa WEEE (2012/19/EU), która mówi o prawidłowym odbiorze i odzysku zużytych urządzeń. Jej realizacją jest ElectroG. Według tej polityki to producent jest odpowiedzialny za cały cykl życia produktów, które wprowadza na rynek, od momentu ich zaprojektowania do końca życia (łącznie z gromadzeniem odpadów i recyklingiem). Firma jest uważana za producenta, jeśli produkuje, importuje lub sprzedaje produkt, który podlega przepisom EPR.   

EPR na Amazon – obowiązki sprzedawcy

  Głównym obowiązkiem sprzedawcy jest wprowadzenie numeru rejestracyjnego EPR na koncie Amazon, szczególnie gdy prowadzi on sprzedaż we Francji lub w Niemczech.
Obowiązuje nas numer rejestracji opakowań (LUCID) oraz WEEE w Niemczech i wszystkich kategorii produktów EPR we Francji.
 

Jak EPR wpływa na sprzedaż na Amazon?

  W związku z powyższym sprzedawcy na Amazon liczyć muszą się z wieloma zmianami, które dotyczą sprawdzania certyfikatów rejestru opakowań. Amazon bierze na siebie odpowiedzialność za potwierdzenie, że działania sprzedawców są zgodne z przepisami Extended Producer Responsibility (EPR) w kraju, w którym prowadzona jest sprzedaż. Brak certyfikatów będzie skutkował zawieszeniem, a nawet wyłączeniem listingów na Amazon do momentu rejestracji i uzyskania certyfikacji. Niedopilnowanie obowiązków skończyć się może blokadą konta. Dodatkowo, jeśli jesteś sprzedawcą we Francji i nie dostarczysz wymaganych certyfikatów, Amazon domyślnie zapłaci w Twoim imieniu składki ROP uprawnionym Organizacjom Odpowiedzialności Producenta i pobierze od Ciebie te środki. Obowiązek rejestracji i raportowania dotyczy wszystkich przypadków sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu. De facto dotyczy więc wszystkich sprzedawców na Amazon.
 

Elektro śmieci – czym jest ElektroG?

  Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowela ElektroG3 do dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE (2012/19/EU). Ustawa obowiązuje od 2005 roku i określa prawidłowy odbiór oraz odzysk zużytych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. Celem prawidłowej gospodarki odpadami jest ponowne wykorzystanie surowców, zmniejszenie ilości odpadów do utylizacji, czy zachowanie wysokiego poziomu eco-awarness. Elektro- und Elektronikgerätegesetz, znany jako ElektroG, jest niemieckim systemem postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym oparty o unijną dyrektywę WEEE (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment). Rejestrację prowadzi urząd EAR.  

Kogo obowiązuje rejestracja do ElektroG?

  Obowiązek rejestracji nałożony jest na: 
 • każdy podmiot, który produkuje i sprzedaje pod swoją własną marką sprzęt elektryczny na rynku niemieckim (sprzedaż B2C oraz B2B);
 • każdy podmiot, który zleca wyprodukowanie sprzętu elektronicznego pod swoją marką i sprzedaje go na rynku niemieckim (sprzedaż B2C oraz B2B);
 • importer, który sprzedaje sprzęt elektroniczny bezpośrednio do konsumentów w Niemczech (sprzedaż B2C);
 • dystrybutorzy, którzy sprzedają towar niezarejestrowany;
 • wszystkie firmy, także sprzedające na Amazon, wprowadzające sprzęt elektroniczny i elektryczny na teren Niemiec, Francji i Austrii. 
 

Ciekawostka: Od 1 stycznia 2023 Amazon będzie miał obowiązek sprawdzania, czy sprzedawca jest zarejestrowany do ElektroG!

  Elektro śmieci – kategorie sprzętu elektronicznego podlegające rejestracji:
 • wymienniki ciepła,
 • monitory i ekrany,
 • lampy,
 • duże i małe urządzenia elektroniczne,
 • małe urządzenia teleinformatyczne.
Warto wiedzieć, że niektóre akcesoria elektroniczne zostały wyłączone spod obowiązku rejestracji do ElektroG. Są to np. żarówki, sprzęt badawczy, medyczny czy wojskowy, środki transportu, duże stacjonarne urządzenia przemysłowe. obowiązki wynikające z elektroG - Gonito    

Elektrośmieci – oznakowanie produktów ElektroG

  ElektroG nakłada na producentów obowiązek zamieszczenia konkretnego oznakowania produktów, które objęte są certyfikacją. Na produkty zarejestrowane w ElektroG konieczne jest naniesienie trwałego oznaczenia graficznego o zakazie utylizacji elektroniki do tzw. opadów powszechnych. Jest to znak graficzny w postaci przekreślonego kosza na śmieci z czarną kreską pod spodem. Na produkcie musi być też umieszczona marka. Oznakowanie musi być trwałe i rozpoznawalne, umieszczone na samym produkcie. Dodatkowo przy sprzedaży internetowej nie możemy zapomnieć o podaniu numeru rejestracyjnego w ofercie i na fakturze.

Uwaga! Od 1 stycznia 2023 symbol przekreślonego kosza na śmieci obowiązywać będzie także dla urządzeń B2B.

Elektrośmieci to nie wszystko! Sporym zagrożeniem dla środowiska naturalnego są też baterie. Zachodzą w nich procesy chemiczne z udziałem toksycznych pierwiastków takich jak ołów, kadm, czy rtęć. Dodatkowo znajduje się w nich elektrolit o żrących i korozyjnych właściwościach.  

Elektro śmieci: Czym jest BattG

  BattG – ustawa o rejestracji baterii. Wprowadzona została jako odpowiedź na zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego składowania i przetwarzania baterii. Obowiązki związane z rejestracją w BattG obejmują odpowiednie oznakowanie baterii, raportowanie, dołączenie do organizacji odzysku i prawidłowy recykling.

Uwaga! Po wprowadzonej we wrześniu 2020 roku noweli, rejestr baterii prowadzony jest przez urząd EAR – ten sam, który rejestruje ElektroG. Do 31 grudnia 2021 roku należało przerejestrować się do EAR z  poprzedniego urzędu obsługującego BattG, UBA, aby utrzymać rejestrację i certyfikat.

 

Kogo obowiązuje rejestracja do BattG?

  Obowiązek rejestracji baterii nałożony jest na każdego producenta, który sprzedaje w Niemczech. Podmioty nieposiadające siedziby w Niemczech muszą zarejestrować baterie z przedstawicielem.  Obowiązki producentów baterii są tożsame z obowiązkami wynikającymi z poprawnego gospodarowania elektrośmieciami. Konieczne jest umieszczenie oznaczeń śmietnika i recyklingu baterii. Rejestracji do BattG podlegają:
 • baterie przenośne – są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku, oraz nie są zaklasyfikowane jako baterie przemysłowe oraz samochodowe;
 • baterie samochodowe – używane w rozrusznikach, oświetleniu i do zapłonu pojazdów;
 • baterie przemysłowe – przeznaczone wyłącznie do celów przemysłowych, zawodowych lub do używania w pojazdach elektrycznych.
System odbioru baterii przenośnych BattG - Gonito
 

Ekośmieci – czym jest VerpackG?

  VerpackG i ekośmieci to ważny temat. W samych tylko Niemczech corocznie na składowiska trafia ponad 15 mln ton odpadów opakowaniowych. Wskaźnik recyklingu tworzyw sztucznych jest na poziomie 36%. Sztuczne tworzywa to spory problem dla naturalnego środowiska – trudno je segregować do recyklingu, a bez tego rozkładać się mogą do 1000 lat. Ustawa VerpackG, we Francji znana jako Code de l´environnement, traktuje o wspieraniu recyclingu opakowań przez zwiększenie szczelności dotychczasowego systemu recyclingu na terenie Niemiec i Francji, a tym samym objęcie nim jak największej ilości opakowań wprowadzanych do obrotu.  Co to oznacza w praktyce? Każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na terenie dwóch wyżej wymienionych państw, zobowiązany jest do zgłoszenia się do rejestru LUCID, który powstał na mocy rozporządzenia VerpackG. Następnie musi przystąpić do jednego z dualnych systemów recyclingu opakowań. Systemy te działają na zasadzie uiszczania opłat za wprowadzane do obrotu opakowania, w zamian za przejęcie obowiązku zbierania, sortowania i recyclingu opakowań przez firmę będąca oferentem danego systemu. Brak rejestracji może sporo kosztować – kary wynoszą do 100 tys. €.  

Kto musi rejestrować opakowania w VerpackG?

  Obowiązkiem rejestracji objęci są producenci rozumiani jako podmiot, który jako pierwszy wprowadza opakowania na rynek. Przy sprzedaży B2B o podmiocie, który musi dokonać rejestracji decydują reguły Incoterms (Międzynarodowe Reguły Handlu). W przypadku Amazon odpowiedzialność spoczywa na sprzedawcy, który od 01.07.2022 ma również obowiązek rejestracji opakowań wysyłkowych.   Ekośmieci- rejestrowane muszą być opakowania z takich materiałów, jak:
 • papier i tektura,
 • plastik,
 • blacha,
 • aluminium,
 • szkło,
 • kompozyty,
 • i pozostałe.
Rejestr obejmuje opakowania sprzedażowe (element oferowanego towaru np. pudełko na buty), zewnętrzne (opakowanie zbiorcze produktów) oraz transportowe.
 

Jak wygląda i ile kosztuje procedura rejestracyjna elektrośmieci i ekośmieci?

  Czy rejestracja do rejestru elektrośmieci, baterii i opakowań jest kosztowna? Samo zgłoszenie do rejestru jest bezpłatne tylko w przypadku LUCID. W przypadku ElektroG i VerpackG – w Niemczech firmy, które nie mają tam siedziby, nie mogą same składać wniosku. Muszą mieć swojego przedstawiciela. Urzędy pobierają też opłaty rejestrowe. We Francji rejestracja jest możliwa tylko przez lokalną organizację odzysku, co również może generować koszty. Należy dodatkowo liczyć się ze zobowiązaniami finansowymi związanymi z odpowiedzialnością za odpady. Kwoty różnią się w zależności od kraju, a także od deklarowanej ilości odpadów. Proces rejestracyjny nie należy jednak w żadnym przypadku do łatwych i wiąże się ze spełnieniem dodatkowych wymagań. Na przykład podczas rejestracji do systemu LUCID konieczne jest podpisanie umowy na opakowania wprowadzane do obrotu. Dodatkowo, należy też samodzielnie sprawdzić w katalogu Zentrale Stelle Verpackungsregister, które opakowania dokładnie wymagają rejestracji. Sprawne poprowadzenie sprawy w urzędzie EAR i w systemie LUCID pozwoli uniknąć dużych kar finansowych i blokady konta na Amazon. Nie warto robić tego samodzielnie – warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia.
 

Prognozy na przyszłość: nowe obowiązki EPR już wkrótce

  Jakie nowe obowiązki czekają na sprzedawców w perspektywie najbliższych kilku miesięcy?
„W przypadku braku numeru rejestracyjnego w portalu zgodności EPR na Amazon Seller Central, sprzedając w Niemczech, możemy spodziewać się zawieszenia listingów od 1 lipca 2022 r. w kategorii opakowań, zarówno pierwotnych (tj. opakowań produktów), jak i wtórnych (tj. opakowań wysyłkowych), a w kategorii sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE) od 1 stycznia 2023 r. Dodatkowo od 15 grudnia tego roku [2022] we Francji zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące oznakowania opakowań i elektroniki. Warto przygotować się zawczasu, korzystając ze wsparcia ekspertów. To na pewno jeszcze nie koniec zmian, do których będą musieli zastosować się sprzedawcy.” Magdalena Barylska, ekspert Take-e-way
Chcesz poznać wymogi dotyczące sprzedaży na Amazon? Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, jak przygotować się do niej przygotować!